رسم فنی ویژه صنایع چوب

به نام خدا

رسم فنی ویژه صنایع چوب

مقدمه:

اشکال هندسی:

انواع چند ضلعی ها:

الف: چند ضلعی های مقعر

ب: چند ضلعی های محدب:

ج: چند ضلعی های منتظم:

متوازی الاضلاع:

لوزی:

مستطیل:

مربع:

ذوزنقه:

دایره:

بیضی:

مکعب:

منشور:

مکعب مستطیل:

استوانه:

مخروط قایم:

هرم:

کره:

ابزار و وسایل مورد نیاز رسم:

تخته رسم:

خط کش تی:

گونیا:

پرگار:

پرگار فنری:

پرگار اندازه:

پرگار با بازوی کمکی:

پرگار صفرزن:

شابلون و وسایل ترسیم قوس:

پیستوله:

خط کش مار:

شابلون دایره:

شابلون بیضی:

شابلون وسایل و امکانات داخل ساختمان:

نقاله:

مداد:

مداد های سخت:

مداد های سیاه:

مداد های متوسط:

مداد اتود:

تخته سمباده:

مداد پاک کن:

اشل:

برس نقشه کشی:

خطوط قراردادی در رسم:

علایم قراردادی صنایع چوب در رسم فنی:

صفحات چندلایی:

تخته فشرده شده:

صفحات چوبی با مواد کمکی:

مواد مصنوعی:

وسایل اتصال دهنده:

قلیف های زبانه کوتاه:

قلیف های زبانه بلند(سراسری):

یراق ها:

اجسام گرد توپر:

لوله ها(اجسام خراطی شده): 

کادر مشخصات نقشه کار:

/ 0 نظر / 34 بازدید