معرفی رشته صنایع چوب و کاغذ

عنوان رشته مهارتی : تزئینات داخلی چوبی
1- محتوای رشته : رشته تزئینات داخلی چوبی در زمینه صنعت زیر گروه مکانیک بوده و شامل دو مهارت دکور سازی
بمدت 670 ساعت (زمان اموزش تئوری 114 ساعت وزمان اموزش عملی 546 ساعت ) و درودگری بمدت 819
ساعت (زمان اموزش تئوری 158 ساعت وزمان اموزش عملی 661 ساعت ) میباشد .
2 - تونایی اکتسابی فارغ التحصیلان : فارغ التحصیلان این رشته پس از پایان دو ساله تحصیل واموزش میتوانند
در انبار نمودن وخشک کردن چوب بروش طبیعی ‘ برشکتاری قطعات چوبی با وسایل دستی وماشینی ‘
رنده کاری چوب با وسایل دستی وماشینی ‘ ساختدرب پرسی و مونتاژ کارهای ساده ‘طبق نقشه های داده شده ‘
تهیه وانتخاب چوب وصفحات چوبی جهت مصارف کاربردی ‘ تهیه نقشه های فنی واجرائی مبلمان با توجه به اتصالات انها ‘
براورد مصالح ولیست چوب ‘ طراحی انواع دکور های چوبی و ساخت ان ‘ مونتاژ ونصب دکور های دیواری ‘
زیرسازی سقف و دیوارهای اکوستیکی و لمبه کوبی انواع سقف می توانند مشغول کار شوند .
3- زمینه اشتغال : فارغ التحصیلان این رشته می توانند با ایجاد کارگاههای خصوصی بشکل انفرادی و یا جمعی
اقدام به ایجاد کارافرینی و خود اشتغالی نمایند همچینین می توانند در شرکتهای صوصی ویا کارخانجات
به عنوان متصدی کارگاه ‘ مونتاژکار‘ برشکار‘ کنترل کیفی ‘ طراحی و نقشه کشی و غیره مشغول کار باشند .
3- ادامه تحصیل : ادامه تحصیل دراین رشته از طریق شرکت در ازمونهای کاردانی اموزشکده های فنی و حرفه ای ‘
دانشگاه ازاد و دانشگاه جامع علمی کاربردی ممکن بوده که پس از اخذ فوق دیپلم از طریق شرکت
در ازمون کاردانی به کار شناسی نا پیوسته توسط دانشگاههای دولتی وازاد صورت می گیرد و همینطور
در مقطع کار شناسی ارشد بشکل ناپیوسته می توانند ادامه تحصیل دهند .

/ 0 نظر / 143 بازدید