نمونه سوالات چهارگزینه ای دروس فنی صنایع چوب

صنایع چوب توجه: برخی از سوالات اشکالاتی دارند که با کمک مدرس مربوطه می توانید آنرا اصلاح نمایید.(سولات از شماره یازده آغاز می شوند) * محاسبات 11 -   سرعت محیطی  چرخ تسمه ای به قطر 160 میلیمتر که در هر دقیقه 350 دور می زند چند متر بر ثانیه است .                                              الف -      9/2                   ب -      9/3                    ج -      8/175            د -    58/17                 12 -   فرم زیر مربوط به کدام فرم از کالا می باشد .                                            

ردیف نام کالا کد کالا مقدار مورد درخواست مقدار تحویلی قیمت واحد قیمت کل ملاحظات

 الف -    انتقال کالا بین انبارها                    ب -        برگشت کالا ج -       درخواست خرید                           د -         سفارش خرید              13 -  ابعاد تقریبی عرض تخته خرده چوب چقدر است .                                               الف -      180  یا 200 با تلرانس     3 +                 ب -       120 یا 180  یاتلرانس    2+ ج -          160 یا 180  با تلرانس    3+                 د -         120 یا 180  با تلرانس    3+             14 -   اگر قیمت یک متر مکعب چوب راش 000/000/1 باشد قیمت یک متر مربع از چوب راش به ضخامت  10 میلیمتر چقدر است .                                              الف -   1000 ریال        ب -        000/10 ریال           ج -   000/100 ریال          د -    100 ریال                  15 -  در برآورد اجزای درب کشوهای کابینت در تهیه لیست چوب  ضخامت درب کشو با کدام اجزای جعبه برابر است .                                               الف -     عقب جعبه            ب -      بدنه های کشو       ج -    بدنه اصلی کابینت        د -    فرقی ندارد                   16 -    اگر مقدار چوب تمام شده یک کالای چوبی 24 متر مربع و درصد دور ریز 15 درصد باشد مقدار چوب اولیه آن چند متر مربع است .                                             الف -      8/28                   ب -     6/3                ج -     2/36                    د -    6/27                 17 -    کل مواد شکستنی که شرکتی در سال مصرف می کند 000/500 ریال است اگر احتمال موادی که خواهد شکست 22500 ریال باشد درصد شکست را بدست آورید.                                              الف -    5/4                     ب -      5/5                    ج -     2/222                       د -     55                18 -   میزان ساعت کار استاندارد یک کارگر در طول یک هفته چند ساعت است .                                              الف -     40                   ب -      44                    ج -    48                 د -      50               19 -   در سازمانهای بزرگ صنعتی واحد انبار زیر نظر کدام مسئول کارخانه می باشد .                                              الف -    مدیر عامل      ب -     معاون مدیر عامل         ج -     مدیرفنی        د -      معاون فنی                 20 -   در کدام روش کد گذاری کالا از خلاصه نامهای کالا یا چند حرف اول کالا بعنوان کد کالا استفاده می شود .                                              الف -    روش شماره گذاری           ب -    روش الفبا و شماره  ج -      روش نیمونیک                    د -     روش الفبایی                21-    اگر طول خشک کن روکش 12 متر باشد و زمان عبور هر روکش در داخل خشک کن 6/1 دقیقه باشد سرعت حرکت روکش را بدست آورید .                                              الف -      5/12                    ب -     125                     ج -       125/0               د -    25/1                     22 -   اگر سرعت پیش برد دستگاه فرزی 5/2 متر بر دقیقه و اتلاف وقت در این دستگاه 30% منظور شود این دستگاه در هر ساعت چند متر کار را افزار می زند .                                              الف -        195                ب -        105                  ج -         180                   د -       150              23 -    اگر دستگاه اره گردی دارای تعداد دوران 4500 دور بر دقیقه و سرعت پیشبرد کار 60 متر بر دقیقه و مقدار برش هر دندانه 24/0  میلیمتر باشد تعداد دندانه های تیغه اره را محاسبه نمایید .                                              الف -     55/5                     ب -        5/55               ج -         1080             د -    60                 24 -   کدام رابطه برای محاسبه طول تسمه ساده و تخت کاربرد دارد .                                                الف -                                                                              ب -               ج -                                                                     د -                        25 -   تعداد دور چرخ متحرکی 440 دور بر دقیقه و تعداد دندانه آن 15 عدد می باشد اگر تعداد دندانه های چرخ محرک 33 عدد باشد تعداد دور چرخ دنده محرک را حساب کنید .                                              الف -    200             ب -       400                   ج -        6600                       د -    968                 26 -    ............. مقدار کاری است که بتواند جسمی را که نیروی آن برابر یک نیوتن می باشد به اندازه یک متر از زمین بلند کند .                                               الف -                        ب -                          ج -                                   د -                      27 -   یک کیلو وات چند اسب بخار است .                                              الف -    736/0               ب -    36/1              ج -     24/0                د -     360                28 -   توان موتور پمپی که 200 کیلو گرم آب را در 10 ثانیه به ارتفاع 6 متر بالا می برد چند کیلو وات است .                                              الف -       1200                  ب -       12000              ج -      2000             د -     2/1                29 -      برای بلند کردن تراورسی به اندازه 30 سانتیمتر از یک قرقره ثابت استفاده شده است مقدار تغییر مکان  طناب چقدر است .                                           الف -     15                 ب -      30              ج -     45              د -   60                  30 -   اگر ضریب اصطکاک دو قطعه روی هم برابر با تانژانت زاویه سطح شیب دار باشد جسم در چه حالتی قرار دارد .                                                الف -  در حال سکون          ب -      در حال حرکت        ج -    در حال شروع      د -     تعادل                       * خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 31 -   وظیفه سلولهای کامبیومی چیست .                                              الف -     سلولهای چوب را می سازد                                    ب -       سلولهای پوست را می سازد ج -        از داخل سلولهای چوب و از خارج سلولهای پوست را می سازد  د -        باعث رشد طولی درخت می شود                32 -  کدام مقاومت چوب نشان دهنده میزان چسبندگی عرض بین الیاف ( چسبندگی در چوب ) است .                                                الف -   مقاومت در برابر کشش موازی الیاف                    ب -    مقاومت در برابر کشش عمود بر الیاف ج -     مقاومت در برابر فشار موازی الیاف                                د -     مقاومت در برابر فشار عبور بر الیاف                  33 -   اگر چوبها با رنگ روشن در معرض نور خورشید در ارتفاعات قرار گیرند چه رنگی می شوند .                                              الف -    قهوه ای          ب -     خاکستر ی           ج -   تیره                د -    زرد                   34 -   وزن تریک قطعه چوب  300 کیلو گرم  می باشد اگر وزن خشک آن 100 کیلو گرم باشد در صد رطوبت چوب براساس وزن خشک آن چقدر است .                                              الف -      66 درصد        ب -    150 درصد         ج -     100 درصد                د -      200 درصد                35 -   نیروی نگهداری آب آغشتگی در دیواره سلولی کدام عامل زیر می باشد .                                              الف -     نیروی موئینگی     ب -    نیروی کاپیلارتیه            ج -    جذب سطحی    د -   پیوند کووالانسی                   36 -   برای اندازه گیری رطوبت درخت کاج بهترین روشن کدام است .                                              الف -    روش خشک کردن در اتو    ب -   روش تقطیر ج -  روش الکتریکی      د -    همه روشها               37-   دامنه اندازه گیری رطوبت سنج های الکتریکی چقدر است .                                              الف -   25 تا 30 درصد                   ب -       0 تا 30 درصد  ج -     7 تا 25 درصد                     د -       25 تا 36 درصد                38 -  علت نا مساوی بدون  همکشیدگی چوب در جهات مختلف به کدام عامل ربطی ندارد .                                               الف -     خصوصیات آناتومیکی چوب مثل پره های چوبی ب -        فراوانی پونکتواسیونها در سطح شعاعی &nbs

/ 4 نظر / 692 بازدید
mehran

salam%0D%0Aweb+ghashangi+dari

از ارسال مطالب ارزشمند شما سپاسگذارم

مجتبی صفری

سلام به همه دوستان صنایع چوب.من نقشه ایران وجهان روگرفتم ولی نمیخونه بایدچیکارکنم؟خواهش میکنم راهنماییم کنید.

najjarekochak

با عرض سلام و خسته نباشید من تنها سوالی که اشتباه حل م یکنم اینه اگه جواب و مراحل برام توضیح بدهید ممنون میشم اگر جرم مرطوب یک قطعه چوب 500گرم و جرم آب موجود در آن 100گرم باشد روبت آن بر مبنای جرم خشک چند درصد است؟ اگه راه حل این مسئله بهم بگین ممنون میشم اینم ایمیلم najjarekochak@sabamail.com