# چوب_و_کاغذ_و_درودگری

چوبشناسی ( جزوه درسی دکتر کریمی- کتاب اطلس چوبهای شمال ایران)

 خلاصه جزوه چوبشناسی دکتر کریمی و حفاظت صنعتی1.چوب شناسیجزوه دکتر کریمی ( دانشگاه تهران )خلاصه ای از کتاب اطلس چوبهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 235 بازدید