نمرات پایان ترم1390دی ماه

نمره رسم فنی

نمره تکنولوژی مواد

نمره تکنولوژی کارگاه

نمره کارگاه

نام و نام خانوادگی

 

17

16

15.5

17

اسحاقیان

1

16

14.5

17.5

17

تقیان

2

13

10

15.5

19

جانثاری

3

10

10.5

12.5

14

جعفری

4

13

10

12.5

15

جمالی

5

15

14

14.5

16

حسینی مرتضی

6

18

15.5

17.5

17

حسینی آرمان

7

19

19

18.5

19

خسروی

8

15

14

16.5

15

دشتی

9

10

13

15.5

15

ذکاوتمند

10

16

13

16.5

19

زاغیان

11

13

13.5

13.5

16

سخاوتی

12

10

12.5

15.5

16

شاهرخی

13

11

15

15.5

16

صانعی

14

12

10.5

14.5

16

صفری

15

7-

10

10

14

طهماسبی

16

16

10

14.5

16

عقیلی

17

15

14.5

14.5

17

قاسمی

18

13

13

14.5

16

کاظمی

19

16

18.5

17.5

17

کریم پور

20

17

17.5

15.5

16

کیانی

21

14

14

16.5

16

گرامی

22

8-

10

11.5

15

محمدی

23

13

14

15.5

16

معتمدی

24

18

17.5

13.5

18

میرحسینی

25

16

14

16.5

17

میرزایی

26

14

11

13.5

17

نصوحی

27

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
محمد نصوحی

با عرض سلام و خسته نباشید نصوحی هستم اگر میشه در نمره نقشه کشی ارفاقی کنید