آموزش صنایع چو.ب و کاغذ در کشور

مراکز آموزش صنایع چوب
در ایران
100سال از آموزش رشته
صنایع چوب درکشورمان می گذرد
با توجه به اهمیت رشته صنایع چوب و کاغذ به
عنوان یک رشته تولیدی مادر که در سطح آموزش و اشتغال برای کشورمان مطرح می باشد و
با توجه به گرانقیمت بودن آموزشهای صنایع چوب بیش از 90%آموزشهای این رشته به صورت
دولتی برنامه ریزی شده و در مراکز آموزشی به صورت زیر اجرا می گردد:
1- آموزش رشته صنایع چوب در آموزش و پرورش
پس از پایان دوره ابتدایی و از سال اول دوره راهنمایی شروع می شود و و در درس  
حرفه و فن دوره راهنمایی یکی از 8 رشته آموزش صنعت و خدمات و کشاورزی می باشد که به
دختران و پسران دانش آموز در سه سال راهنمایی هر هفته 3 ساعت به صورت عملی و نظری
آموزش کار با چوب داده می شود. هدف تخصصی آن آشنایی با فرآیند طراحی ، ساخت و
تولید و ارزیابی و   بکار گیری آن در طراحی و ساخت کارهای چوبی ساده ، آشنایی با
مواد اولیه و توانایی کار با ابزارهای دستی صنایع چوب و آشنایی با مشاغل صنایع چوب
و ...... است.
2- آموزش فنی رشته صنایع چوب و
کاغذ
در مقطع متوسطه پس از طی دروس عمومی سال اول
آموزش رشته فنی صنایع چوب به صورت تخصصی در درسهای (تکنولوژی مواد - رسم فنی عمومی
– محاسبات فنی 1- تکنولوژی کارگاه صنایع چوب – کارگاه مقدماتی چوب – مبانی و کار
برد یارانه – خشک کردن و نگهداری چوب – خواص فیزیکی و مکانیکی چوب - رسم فنی صنایع
چوب – محاسبات فنی 2و3 – مبانی تکنولوژی برق صنعتی – کارگاه تولید صنایع چوب – ساخت
پروژه و کارآموزی) انجام می شود و در سال تحصیلی 83-82 در 54 هنرستان فنی سطح کشور
تعداد 1470 هنر جو در سال دوم و سوم مشغول آموزش بوده اند .
دروس تخصصی صنایع چوب زیر نظر کمیسیون تخصصی این رشته که
افراد زیر اعضای آن را تشکیل می دهند برنامه ریزی و تایید می گردد : نماینده صاحبان
صنایع چوب – نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای – عضو هیات علمی دانشگاه در
رشته صنایع چوب – مدرس آموزشکده فنی – هنر آموز رشته صنایع چوب – استاد کار رشته
صنایع چوب – کارشناس سازمان برنامه ریزی و تالیف آموزش های فنی و حرفه ای
.
 
/ 0 نظر / 41 بازدید