اصول سرپرستی در کارخانجات صنایع چوب و کاغذ

منابع انسانی از مهم ترین منابع هر مرکز تولیدی و خدماتی به شمار می آید که کنترل و استفاده بهینه از این منبع باعث ارتقای آن مجموعه خواهد شد:

انسان موجودی است اجتماعی و در سایه همکاری و همیاری به پیشرفتهای بزرگ صنعتی و اجتماعی دست یافته است و بدون کمک انسانها به یکدیگر نه دیوار چین ساخته می شد و نه اکنون سفینه ای در سایر کرات منظومه شمسی در حال کاوش بود.

یک مجموعه ی پویا صنعتی دارای اصول اولیه و منابع اساسی زیر می باشد:

منابع و مواد اولیه

ماشین آلات ، تکنولوژی و دانش فنی(ابزار)

                           مجموعه پویا

نیروی انسانی(منابع انسانی)

مدیریت و سرپرستی

در این میان نقش مدیرت و سرپرستی جزء مهمترین عوامل موفقیت و پیروزی مجموعه محسوب می شود و یک مجتمع صنعتی فاقد مدیرت کارآمد هرچند که دارای منابع و ماشین آلات زیادی باشد نمی تواند از حداکثر ظرفیت های نیروی انسانی اش استفاده کند و در نهایت کاریی خود را از دست خواهد داد.

سرپرست یک مجموعه صنعتی علاوه بر مدیریت ماشین آلات و تجهیزات و کنترل صحیح آنها باید نیروی انسانی و کارکنان مجموعه را نیز به نحو مطلوبی کنترل نماید و همانگونه که تجهیزات کارگاه نیاز به مراقبت و تعمیر و نگهداری دارند و با سرکشی های مداوم باید از صحت انجام کار آنها اطمینان حاصل نمود، کارکنان مجمونه نیز به طور مداوم و طی برنامه ها و دستور العمل های از پیش تعیین شده ای باید مراقبت شوند.

کنترل نیروی انسانی در سه مرحله انجام می پذیرد:

·        کنترل ورودی های مجموعه با انتخاب اپراتورها و کارگرانی که از نظر اهداف با مجموعه همسو هستند و این همسویی اخلاقی باعث افزایش بازدهی و کارآیی گروه می شود. افراد مجموعه هر یک براساس هدفی وارد کارخانه شده اند و مجموعه هم خود دارای هدفی است و در این میان وظیفه سرپرست انتخاب افراد همسو با اهداف اقتصادی کارخانه است.

·        کنترل همزمان و لحظه به لحظه ی نیروها و کارکنان و تذکر و اصلاح روش انجام کار شان جهت همسو کردنشان با مجموعه برد ماشین. البته باید توجه داشت که کنترل بیش از حد باعث سلب آزادی عمل کارکنان و پایین آمدن قدرت خلاقیت آنان می شود و کنترل ضعیف نیز باعث ایجاد هرج و مرج و غیرقابل پیش بینی کردن وقایع در محیط کار می گردد و در زمان پاره شدن کاغذ و یا اتفاق های ناگهانی باید به دنبال کارگران و اپراتورها گشت.

·        مقایسه و ارزشیابی کارکنان برد ماشین و تغییر و جابجایی آنان در شیفت های دیگر در صورت لزوم. کارگر یا کاربری که قابلیت تطبیق با گروه را نداشت باید جایگزین گردد و البته این آخرین گزینه پیش رو ست و حتی الامکان باید به اصلاح و تغییر پرداخته شود.

آقای فرنچ و ریون در سال 1959 در کتاب مقدمات مدیرت منابع قدرت سرپرست را ناشی از پنج منبع می داند که این منابع عبارتند از:

1.      قدرت ناشی از پاداش دهی به زیر دستان

2.      قدرت ناشی از اجبار و توانایی تنبیه و محروم کردن فرد از مزایای کوچک شغلی تا حد اخراج از سازمان

3.      قدرت ناشی از قانون و منصوب شدن به عنوان سرپرست از سوی مقامات بالای سازمان. زیر دست باید بداند که فرد سرپرست از سوی مدیر کارخانه منصوب شده است و دستور دادن حق قانونی اوست.

4.      قدرت ناشی از تخصص و مهارت سرپرست و دستور گیرنده باید باور داشته باشد که سرپرست دارای دانشی است که خود فاقد آن است.

5.      قدرت ناشی از شخصیت و منش و رفتار که باعث می شود دستورگیرنده میل به تقلید رفتار و منش سرپرست داشته باشد. یعنی زیردست عادات و رفتار های سرپرست را سرمشق و الگوی خود قرار می دهد.

آقای ماکس وبر معتقد است قدرت جنبه تحمیلی دارد و اطاعت و قبول آن غیر ارادی و توام با مقاومت است و اعمال قدرت در پرتو برخورداری از منابع فیزیکی و اقتصادی و اجتماعی – روانی ایجاد می شود.

آقای بارنارد (1936) در بخش سازماندهی از کتاب مدیرت خود بیان داشته که دستورات مشروع اطاعت می شوند و شرایط مشروعیت یک فرمان را وابسته به موارد زیر می داند:

1.      دستور قابل فهم باشد

2.      مغایر با اهداف سازمان نباشد

3.      با منابع شخصی دستورگیرنده همخوانی داشته باشد

4.      دستورگیرنده از نظر جسمی و فکری قادر به انجام آن باشد

آقای ایرج هاشمی در کتاب مهارت سرپرستی (انتشارات نوسازی صنایع) ارکان سرپرستی را در موارد زیر برشمرده اند:

1.      روابط انسانی

2.      آموزش و تعلیم

3.      روش کار

4.      حفاظت کار

از نظر ایشان سرپرست باید مهارت و تخصص کافی در زمینه ماشین – ابزار و روش کار را دارا باشد و محدوده اختیارات خود را بداند و رابط میان مدیران و زیردستان باشد. و در مقابل زیر دستان نیز توقعاتی دارند که تابع سن – تحصیلات – وضع جسمانی و مالی فرد است و این توقعات عبارتند از :

1.      رفتار شایسته انسانی

2.      امکان صعود و پیشرفت در محیط کاری

3.      تامین جانی و مالی و شغلی

4.      فرصت نمایش ابتکار و خلاقیت

5.      انتظار دارد کاری را که انجام میدهد مهم و با ارزش باشد

ایشان نشانه های محیط ناسالم را از نظر روابط انسانی و روانی: غیبت – ترک خدمت – تمارض و فرار از مسؤولیت و روابط نامطلوب بین کارکنان میداند.

کنترل ماشین عبارت است از راه اندازی (استارت)- متوقف کردن ماشین (استپ) – تغییرات ویژگی های محصول در حین تولید می باشد که برای انجام هر یک باید از دستور العمل های راه اندازی ویا توقف ماشین و با در نظر داشتن ترتیب و توالی اجرای دستورالعمل ها در هر بخش از ماشین پیروی نمود.

ماشین کاغذ دارای چهار بخش اصلی است که راه اندازی و کنترل هر بخش به صورت جداگانه و تابع دستورالعمل های خاص خود می باشد. این چهار بخش اصلی عبارتند از : بخش پایانه تر، بخش پایانه خشک، بخش پوشش دهی و بخش جمع کننده کاغذهای تولید شده که در زیر به نحوه استارت آنها اشاره شده است.

1-       روشن کردن (استارت) برد ماشین

مراحل استارت بخش تر ماشین(WETEND):

پایانه تر ماشین نیز خود به چند زیر مجوعه افراز می گردد و هر زیر مجموعه نیز تابع دستور العمل های استارت ویژه ایست. این زیر مجموعه ها عبارتند از:

ü     ماشین فوردینیر

ü     مجموعه فورمرها

ü     مجموعه پرس ها

نحوه روشن کردن ماشین فوردنیر:

1.       هماهنگی با واحدهای برق و ابزار دقیق

2.       چک کردن وایر از نظر سلامت و موقعیت استقرار

3.       خیساندن و تمیز نمودن سطح وایر

4.       بار دادن به رول تنشن اتوماتیک و ایجاد کشش مناسب به آن

5.       چک کردن گپ رول دستی تنشن و توجه به هم اندازه بودن این گپ در هر دو طرف

6.       باز کردن تمامی شاورهای ماشین فردینیر

7.       استارت الکتروموتور به صورت لاکپشتی (کرال) باید توجه داشت که در این مرحله حتما دو نفر حضور داشته باشند یکی کنار وایر و دیگری در پشت پانل کنترل تا در صورت فرار وایر یا هر مشکل دیگر سریعا ماشین استپ شود.

8.       استارت الکتروموتور به صورت خرگوشی (ران) و ده دقیقه توجه به عملکرد گاید رول و تنشن رولها

9.       روشن کردن رول های همزن خمیر در داخل هدباکس

نحوه روشن کردن بخش پرس

1.       هماهنگی با واحدهای برق و ابزار دقیق

2.       چک کردن فلت ها از نظر سلامت و توجه به اینکه قطعات فلزی کوچکی بین فلت ها نیافتاده باشد.

3.       چک کردن میزان فشار باد مورد نیاز که حداقل فشار باد ورودی باید چهار بار باشد که در حالت طبیعی (نرمال) این مقدار شش بار می باشد.

4.       خیساندن فلت ها به کمک شیلنگ هایی که در بخش فوقانی و نیز کنار پرس شماره یک  تعبیه شده است.

5.       سفت کردن فلت ها به کمک موتورهای نیوماتیکی تعبیه شده برای هر فلت در حین سفت کردن فلت ها باید یک نفر با ایجاد ارتعاش و زدن ضربه با دست بر سطح فلت میزان سفتی فلت را کنترل کند.

6.       چک کردن شاورهای شوینده فلت ها از نظر باز یا بسته بودن و صحت موقعیت استقرار

7.       استارت موتور پمپ شماره 190-pp-320 (یکی از دو پمپ را باید انتخاب کرد)

8.       روشن کردن یکی یکی پرسها به صورت لاکپشتی (کرال) و توجه به عملکرد گاید رولها موقعیت فلت ها

9.       تبدیل حالت سرعت پرسها به حالت خرگوشی (ران)

10.     توجه به حرکت فلت ها فرار احتمالی فلت ها و یا استپ احتمالی پرس

11.     خارج نمودن قفل پرس ها

12.     استپ کامل پرس ها

13.     باردهی به هریک از  سیلند های پرس ها

14.     بار دهی به تیغه داکتر های پرس های سوم و چهارم

15.     استارت دوباره پرسها به صورت لاکپشتی

16.     روشن نمودن موتورپمپ 193-pp-320 و توجه به حرکت رفت و برگشتی شاورها

17.     تبدیل سرعت پرس به حالت خرگوشی (ران)

نحوه روشن کردن مجموعه فورمرها

1.       هماهنگی با واحدهای برق و ابزار دقیق و S. F. T

2.       چک کردن فلت ها از نظر سلامت و توجه به اینکه قطعات فلزی کوچکی بین فلت ها نیافتاده باشد.

3.       چک کردن میزان فشار باد مورد نیاز کوچ رولها که حداقل فشار باد ورودی باید چهار بار باشد که در حالت طبیعی (نرمال) این مقدار شش بار می باشد.

4.       خیساندن فلت ها به کمک شیلنگ هایی که در بخش فوقانی درام پرس و نیز کنار فرمر شماره سه

/ 0 نظر / 33 بازدید