برنامه امتحانی نیمسال اول 92-1391 (سال دوم)

با آرزوی سربلندی شما در تمامی آزمون های زندگی

 

نام آزمون

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

توضیحات

1

رسم فنی عمومی

سه شنبه

 28/09/1391

11 تا 13

کتاب درسی رشته صنایع چوب و نرم افزار

2

تئوری کارگاه مقدماتی

چهارشنبه 29/09/1391

در محل کارگاه صنایع چوب

فصل 1 و 2و 3و 4و 5و 6و 7و 9

3

عملی کارگاه مقدماتی

 

 

کارهای عملی ساخته شده

4

محاسبات فنی (1)

 

 

 

5

تکنولوژی مواد

 

 

بخش اول و دوم کتاب درسی

6

تکنولوژی کارگاه

دوشنبه

04/10/1391

13:10 تا 14

بخش اول کتاب درسی

7

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید