صنایع تبدیل مکانیکی چوب

به نام خدا

صنایع تبدیل مکانیکی چوب

مقدمه:

تعریف تبدیل مکانیکی: چوب ماده ایست جامد و متخلخل که خواص مکانیکی آن در جهات مخلتف(راستای محورهای مختصات کارتزین) متفاوت است و جزء مواد ارتو تروپیک (هر سو نایکسان)به حساب می آید.

صنایع تبدیل مکانیکی:

صنایع تبدیل سنتی: هر گاه یک قطعه چوب حاصل از تنه درخت به منظور ساخت سازه های چوبی با کمک وسایل دستی و غیر مکانیزه صرفا از نیروی ماهیچه ای و ابزار های معمولی دستی استفاده شود کالای حاصل یک کالای دستی و و تبدیل ایجاد شده تبدیل سنتی است که در صورت استفاده از ماشین آلات مدرن و تولید انبون، همان کالا دیگر جزء کالاهای صنعتی قرار می گیرد. از جمله مبل های استیل (منبت کاری شده) تابلو های معرق و گره چینی و... را می توان نام برد.

صنایع تبدیل صنعتی: هر گاه چوب آلات حاصل از گرده بینه درختان به کمک ماشین های مدرن و صنعتی و الکترو مکانیکی به کالاهای چوبی با میزان تولید بالا تبدیل گردند این تبدیل را تبدیل صنعتی گویند.

ویژگی ها:

تخته لایه: تخته های حاصل از چسباندن لایه های نازک چوب تحت فشار و حرارت

فیبر: تخته های حاصل از چسباندن الیاف چوب با چسب های طبیعی و یا مصنوعی تحت فشار و حرارت

تخته خرده چوب: تخته های حاصل از چسباندن خرده های چوب به کمک چسب های ترموست تحت فشار و حرارت

تخته چوب سیمان: تخته های حاصل از مخلوط کردن خرده های چوب ( یا ضایعات کشاورزی ) با سیمان و آب درون قالب های فلزی

تخته گچ: تخته های حاصل از مخلوط نمودن خرده های چوب یا ضایعات کشاورزی با گچ تحت فشار

تخته های قالبی: تخته های حاصل از الیاف چوب با چسب های مصنوعی یا چسب لیگنین (ترومودین-کولیپرس-ورزالیت)

چوب بری:

ماده اولیه:

مراحل تبدیل مکانیکی:

1-      اره نواری(افقی یا عمودی):

2-      اره متناوب بر(اره گاتر):

3-      اره کناره بر:

4-      کله بری:

روکش سازی:

تخته لایه سازی:

تاریخچه:

مزایای استفاده از تخته چند لایه:

انواع لایه ها:

ویژگی های گرده بینه مورد استفاده  در صنعت تخته چند لایه:

مراحل لایه گیری از گرده بینه ها(خط تولید کارخانجات تخته لایه):

1-      انبار

2-      آماده سازی

3-      حرارت و پخت :

4-      اندازه بری:

5-      پوستکنی:

6-      تثبیت گرده بر روی دستگاه لوله بری:

7-      برش لایه ها(حرکات دستگاه لوله بری):

8-      تفکیک لایه ها بر اساس درجه بندی (معایب لایه ها):

9-      جمع آوری لایه ها:

10-   قیچی لایه ها:

11-   حذف عیب ها:

12-   خشک کردن لایه ها:

13-   آماده کردن لایه ها قبل از چسب زنی:

14-   چسب زنی:

15-   جور کردن لایه ها قبل از پرس:

16-   پیش پرس:

17-   پرس:

تخته خرده چوب:

تاریخچه:

عوامل موثز بر خواص تخته خرده چوب:

انواع تخته خرده چوب (از نظر نوع پرس):

انواع تخته خرده چوب (از نظر سطح رویه):

انواع تخته خرده چوب (از نظر لایه ریزی):

ماده اولیه مورد استفاده در کارخانجات نیوپان سازی:

مراحل ساخت تخته خرده چوب(خط تولید کارخانجات نیوپان سازی):

1-      خرد کردن ماده اولیه:

2-      جدا کردن ذرات و کوبیدن آنها با آسیاب:

3-      خشک کردن ذرات:

4-      درجه بندی ذرات(شکل های مختلف ذرات):

5-      چسب زنی(چسب های مورد استفاده در این صنعت):

6-      انبار:

7-      لایه ریزی:

8-      تثبیت ابعاد:

/ 0 نظر / 33 بازدید