نمرات ارزشیابی سال دوم صنایع چوب

به نام خدا

 

ردیف

نام دانش آموز

تکنولوژی مواد

تکنولوژی کارگاه

رسم فنی

کارگاه

کتاب

تحقیق

ارائه درس

فعالیت در کلاس

ادب و نزاکت

امتیاز کلاسی

نمره نهایی

1

براتی

14.5

 9.25

12

14

 

 

 

 

 

 +2

 

2

پناهی

19

 13.5

12

14

 

 

 

 

 

+2 

 

3

تگریان

 

 14

18

13

 

 

 

 

 

 +1

 

4

جانثاری امید

13.5

15 

15

15

 

 

 

 

 

+1 

 

5

جانثاری حسین

19.5

11.5 

13

15

 

 

 

 

 

 +1

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

خیامیان

19

 13.5

13.5

13

 

 

 

 

 

 -1

 

8

خلیلیان

16.5

16 

10

15

 

 

 

 

 

 

 

9

دیانی

 

 16.5

18.5

12

 

 

 

 

 

+1 

 

10

رحیمی

17

15.5 

12.5

11.5

 

 

 

 

 

 +2

 

11

رضاپور

 

 16

17.5

14.5

 

 

 

 

 

 +2

 

12

رضوی

18.5

 16.5

13

15.5

 

 

 

 

 

 +1

 

13

ربیع زاده

11

 9.5

12

11

 

 

 

 

 

+1

 

14

زاهدی

 

 

10

12

 

 

 

 

 

 -1

 

15

شاه نظری

16

 11

15.5

13

 

 

 

 

 

+1 

 

16

شاهین

14.5

13.5 

 

13

 

 

 

 

 

 +2

 

17

شفیع زاده

11

 

11

14.5

 

 

 

 

 

 

 

18

طبسی

20

 16.5

17.5

16.5

 

 

 

 

 

 

 

19

عباسیان

20

17 

18

16.5

 

 

 

 

 

+2 

 

20

فرخ پور

20

17.5 

19

16

 

 

 

 

 

+1 

 

21

کاوه

12

14 

9

10.5

 

 

 

 

 

 

 

22

کریمی

13

 13.5

16.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

23

محمد دخت

19

12 

13.5

11.5

 

 

 

 

 

 

 

24

مصلحی

 

18 

15.5

14.5

 

 

 

 

 

 +1

 

25

مشتاقی

14.5

 

15

14

 

 

 

 

 

 +1

 

26

مکتوبیان

16.5

 11.5

12.5

15

 

 

 

 

 

 

 

27

نصر اصفهانی

15.5

 15

16.5

15.5

 

 

 

 

 

 

 

28

وارتوان

15.5

17 

16

15

 

 

 

 

 

+2 

 

29

هارونی

11.5

11 

13

13

 

 

 

 

 

 

 

30

هاشیمیان

19.5

 14

17

13

 

 

 

 

 

+1 

 


/ 3 نظر / 3 بازدید
امید

به نام خدا سلام با تشکر از سایت خوب و این تلاش های فراوان :)

نصر

خوب بود

مجتبی فرخ پور

به نام خدا عالی بود با تشکر از تلاش های شما و ابتکار خوبتون