آموزشکده های فنی و حرفه ای صنایع چوب و کاغذ

 

روزانه 2019 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردکان 18 - مرد - مهر

روزانه 2020 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردکان - 18 - مرد - بهمن
روزانه 2021 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 ساری - 18 - مرد - مهر
روزانه 2022 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 ساری - 18 - مرد - بهمن
روزانه 2023 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران علی آباد کتول - 18 - مرد - مهر
روزانه 2024 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران علی آباد کتول - 18 - مرد - بهمن
روزانه 2025 دانشکده فنی و حرفه ای پسران صومعه سرا - 18 - مرد - مهر
روزانه 2026 دانشکده فنی و حرفه ای پسران صومعه سرا - 18 - مرد - بهمن
شبانه 2027 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردکان 14 - مرد - مهر
شبانه 2028 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردکان - 14 - مرد - بهمن
شبانه 2029 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 ساری - 12 - مرد - مهر
شبانه 2030 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 ساری - 12 - مرد - بهمن
شبانه 2031 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران علی آباد کتول 12 - - مرد - مهر
شبانه 2032 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران علی آباد کتول - 12 - مرد - بهمن
شبانه 2033 دانشکده فنی و حرفه ای پسران صومعه سرا - 18 - مرد - مهر
شبانه 2034 دانشکده فنی و حرفه ای پسران صومعه سرا - 18 - مرد - بهمن
غیرانتفاعی 2035 موسسه غیرانتفاعی زرینه - خوی - 80 - مرد

غیرانتفاعی 2036 موسسه غیرانتفاعی ساعی - گرگان 80 - مرد - زن

 

امسال موسسه غیرانتفاعی ساعی گرگان رشته مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ - صنایع   مبلمان را بدون کنکور پذیرش می کند.  این موسسه غیر انتفاعی تنها مرکز از نوع خود می باشد که در رشته صنایع  مبلمان دانشجو پذیرش می کند.

بعد از حذف کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع چوب وکاغذ - سازه های  چوبی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی موسسه آموزش عالی مازیار و دانشکده  فنی انقلاب اسلامی تهران در حال راه اندازی کارشناسی ناپیوسته مهندسی  تکنولوژی صنایع چوب وکاغذ- سازه های چوبی می باشند. شایان ذکر است که دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران با دارا بودن امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی فراوان یکی از مراکز آموزشی مجهز و پر سابقه می باشد.

دانشکده فنی انقلاب اسلامی با دارا بودن 5 عضو هیئت علمی با مدرک کارشناسی ارشد، 3  دبیر لیسانس با تجربه بالا محیط بسیار وسیع با تمامی امکانات خوابگاهی،  ورزشی و رفاهی در قطب مبلمان و صنایع چوب تهران در یافت آباد و همچنین  آزمایشگاه مکانیک، فیزیک، چوب شناسی، کارگاه ماشین الات صنایع چوب، کارگاه  مونتاژ، اتاق طراحی و رسم فنی مختص به خود در مقایسه با امکانات و اساتید  مراکز آموزشی که فعلا در حال جذب دانشجوی کارشناسی ناپیوسته هستند تنها  مرکز شایسته برای جذب دانشجوی کارشناسی ناپیوسته مهندسی سازه های چوبی می  باشد که متاسفانه مورد بی لطفی مسئولان از گذشته تا به حال بوده است.

/ 0 نظر / 132 بازدید