قابلیت سوخت و گرمازایی چوب(محمدرضاکرم زاده)

firewood 

انواع چوباز نظر ویژگی های حرارتی

از جمله خواص حرارتی چوب ، چگونگی واکنش آن در دماهای بالاتر از 100 درجه سانتی گراد است. چنانچه چوب در چنین دماهایی قرار گیرد تجزیه یا تخریب گرمایی آن(پیرولیز)شروع می گردد. با توجه به مواد تشکیل دهنده ی دیواره ی سلول های چوبی و میزان رطوبت و ابعاد و نیز مقدار اکسیژن موجود و نحوه انتقال گرما ، آتشگیری شروع می شود.

100 تا 105 درجه سانتیگراد رطوبت آغشتگی چوب از بین می رود

160 درجه سانتیگراد پیرولیز چوب شروع می شود وگازهای دی اکسید کربن و مونو اکسید کربن به همراه بخارهای اسید استیک و الکل متیلیک از چوب متصاعد می گردد.

230 درجه سانتیگراد این بخارها مشتعل می گردد و چوب مشتعل می شود.

260 درجه سانتیگراد شعله بطور خودبخودی صورت می گیرد(آستانه آتشگیری).

400 درجه سانتیگراد دمایی است که بدون نیاز به شعله چوب می تواند مشتعل شود.

حداکثر دمای تولید شده توسط چوب می تواند تا 1800 درجه سانتیگراد برسد.


چوب سخت
عموماً چوبهای سخت به خوبی و به آرامی میسوزند و ذغالهای بادوامی را به جا میگذارند. درختهای آنها پهن برگ هستند. برگ اکثر آنها در پاییز می ریزد. چوبهای سخت لزوماً همیشه محکمتر و مقاومتر از چوبهای نرم نیستند.

چوب نرم
آتش تولید شده آنها دارای حرارت زیادی است ولی عمر کوتاه دارد. این درختها برگهای سوزنی دارند. اکثراً همیشه سبز هستند (در پاییز برگهایشان نمی ریزد)، البته غیر از انواع کاج اروپایی، سرو و سیاه کاج با میوه های مخروطی شکل.

چوب مناسب آتش
باید از موارد زیر اطلاع حاصل کنید:
حرارت تولیدی انواع مختلفی از چوبها هر چوب سبز و تازه چگونه میسوزد؟
ذغال کدامیک بادوام بوده و چه چوبی سریعاً به خاکستر تبدیل میشود؟
آتش گرفتن چه چوبی با جرقه همراه است؟
این امر میتواند باعث سوراخ شدن کیسه خواب، لباسها و چادر شده و یا منجر به آتش سوزی در جنگل شود.
درجه سختی انواع چوب در ایجاد برش درجه سهولت و سرعت در آتش گرفتن.

خشک کردن چوب
از قطعه قطعه کردن یک درخت سبز و زنده چوب سبز بدست می آید. یعنی هنوز شیره گیاهی در سلولهای آنها وجود دارد. و وقتی که این چوبها خشک میشوند

بر اثر کاهش رطوبت قابلیت سوخت و قدرت گرمازایی چوب افزایش می یابد که ایننوع چوب معمولاً آتش بهتری ایجاد میکند. زمان خشک شدن چوب هر درخت به سن درخت هنگام قطع شدن (درختان پیرتر شیره کمتری دارند)، فصل بریده شدن و آب و هوای منطقه رشد درخت(ضخامت چوب-نوع و گونه درخت-محل برش چوب و دانسیته) بستگی دارد. مدت زمان متوسط برای خشکاندن چوب درختان سیب، بلوط و گردوی آمریکایی تقریباً یک سال و (زیر تابش نور خورشید تنها چند ماه) میباشد.
چوب سبز: این چوبها هنوز خشک نشده اند. همه چوبها را نمیتوان به عنوان سوخت استفاده کرد. از چوبهای سبز میتوان به عنوان بازتابنده و یا محافظ ظروف استفاده کرد.
چوب خشک: انقباض سبب میشود این چوبها از مرکز دچار ترک خوردگی شوند ولی این مسئله به این معنی نیست که الزاماً راحت تر تکه تکه میشوند. خاصیت تکه تکه شدن هر چوب به مشخصات آن برمی گردد.

انواع چوب ها و فراورده های جنگلی به چند دسته تقسیم می شوند:

چوب کار

چوب صنعتی

چوب سوخت

 

/ 0 نظر / 33 بازدید