چوبهای وارداتی(سید آرمان حسینی)

 

به  نام خداوند جان وخرد

چوب های وارداتی

گردآورنده:سید آرمان حسینی

واردات چوب از کدام کشورها صورت میگیرد و بهتربن چوب از کدام کشور وارد میشود

عمده واردات چوب ایران از کشورهای آسیای میانه صورت میگیرد. روسیه، گرجستان و ارمنستان در این بین بیشترین سهم را در صادرات چوب به ایران به خود اختصاص داده اند. با کیفیت ترین چوبهای وارداتی به ایران، مربوطه به کشور روسیه و بنامهای نراد، نوئل و انواع کاجها میباشند. البته با کیفیت ترین چوب راش می باشد که در این بین چوب راش ایران در دنیا از شهرت و مقبولیت بسزائی برخوردار است

چوب روسی :
واژه چوب روسی در بازار چوب ایران به هر نوع چوب سفید رنگ وارداتی از روسیه تلقی میشود و کاربرد آن هم چندان تفاوتی نمی کند در حالیکه این چوب سفید خود شامل گونه های کاملا متفاوت چون نراد، نوئل و انواع کاجها می شوند. همچنانکه گفته شد یکی از گونه های چوبی که به چوب روسی معروف استAbiesیا نراد است که نام رایج آن در دنیا Fir و Sapenاست. این چوب فاقد درون چوب مشخص و به رنگ سفید مایل به قرمز، فاقد مجاری صمغی، راست تار، سبک، واکشیدگی و همکشیدگی کم، قابلیت ترک خوردن کم هنگام خشک شدن، بسیار خوش کار، سنباده خوری خوب، میخ خوری و پیچ خوری عالی هستند ولی با وجود تمام مزایا به راحتی در مقابل قارچها دچار مرض لکه آبی یا لکه قرمز میشوند از استحکام آن می کاهد. حشرات نیز علاقه زیادی به لانه گزینی و تخم گذاری در آن دارند و باید توجه داشت که چوبها دارای رگه قرمز به هنگام خشک شدن کاملا تاب بر می دارند. این چوب به علت سبکی و ضریب الاستیته بالا از بهترین چوبها برای اسکلت ساختمان هاست. الیاف بلند و خمیر سفید آن در کاغذسازی مصرف فراوان دارد. در ایران این چوب غالبا در صنایع مبلمان استفاده می شود.
 ماهاگونی یا آکاژو :
 آکاژوها به دو دسته آکاژوی آمریکایی و آفریقایی تقسیم میشوند که اغلب آکاژوی آفریقایی در بازار ایران یافت میشود. نام علمی این گونهKhayainveeonsisو از خانوادهMiliaceaاست. نام های محلی متفاوتی در کشورهای مختلف آفریقا دارد. درون چوب قرمز رنگ و برون چوب نازک سفید مایل به صورتی رنگ دارد. بافت یکدست و وجود پرمگسهای درخشان و براق که با تغییر جهت نور درخشش متفاوتی دارند از ویژگیهای شاخص این چوب است. در مقطع شعاعی نقوش نواری صدفی و در مقاطع مماسی نقوشی متنوع چون موجی، مجعد، جناغی دارد. یکی از پرمصرف ترین چوب های دنیا برای تهیه روکش های قیمتی است. به دلیل همکشیدگی و واکشیدگی کم در هنگام خشک شدن کمتر دچار عیب می شود. ضربه پذیری خوب، پرداخت عالی، پیچ خوری و میخ خوری بالا از خصوصیات بارز این چوب است ولی رنگ پذیری و واکس خوری باید همراه با بتونه کاری انجام شود. در تهیه روکش و مبلسازی بیشترین مصرف را داراست. به دلیل ضربه پذیری و ضریب الاستیسیته بالا در تهیه قایق های بادبانی و تفریحی مناسب است.لازم به ذکر است که چوبهای دیگری نیز تحت عنوان آکاژو در بازار دیده میشوند که اسامی واقعی آنها سیپو، کیسپو و ساپلی است. (مآخذ: فصلنامه صنایع چوب و کاغذ)

1 ـ چوب‌آلات خام

جمع کل واردات چوب‌آلات خام به کشور در شش ماهه نخست سال جاری مقدار 225´230 تن به ارزش 731´518´81 دلار بوده است که از نظر مقداری حدود 6% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته واز نظر ارزش 13% کاهش نشان می‌دهد . این مطلب نشانگر آن است که قیمت چوب‌آلات خام وارداتی به کشور کاهش یافته است . از این مقدار واردات 94% به صورت الوار بوده است .

 

آمار واردات و صادرات انواع چوب‌آلات ، اوراق فشرده چوبی ، مبلمان ، خمیر و کاغذ در ششماهه اول سال 1388
الف ) واردات 1 ـ چوب‌آلات خام

جمع کل واردات چوب‌آلات خام به کشور در شش ماهه نخست سال جاری مقدار 225´230 تن به ارزش 731´518´81 دلار بوده است که از نظر مقداری حدود 6% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته واز نظر ارزش 13% کاهش نشان می‌دهد . این مطلب نشانگر آن است که قیمت چوب‌آلات خام وارداتی به کشور کاهش یافته است . از این مقدار واردات 94% به صورت الوار بوده است . ریز واردات انواع چوب‌آلات خام در این دوره به شرح زیر است :

  

نوع چوب وارداتی 

مقدار ( تن ) 

ارزش ( دلار )
 

 

خرده‌چوب 

552 

234´52
 

 

آرد چوب ، پشم چوب 

96 

693´34
 

 

زغال چوب 

464 

911´113
 

 

هیزم به شکل گرده‌بینه 

64 

688´6
 

 

گرده‌بینه و چهارتراش 

735´7 

304´140´1
 

 

چوب دونیم شده ، ترکه ، بریده 

916´3 

579´082´1
 

 

تراورس 

920 

178´418
 

 

الوار 

997´215 

426´401´78
 

 

چوب با لبه‌های کار شده ( 4409 ) 

481 

718´268
 

 

جمع 

225´230 

731´518´81

 

  2 ـ روکش‌های چوبی

مقدار واردات روکش‌های چوبی در این مدت 746´1 تن به ارزش 098´523´1 دلار بوده است . این مقدار واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37% افزایش داشته است . ارزش واحد هر تن روکش چوبی وارداتی در این مدت 872 دلاربوده که نسبت به سال گذشته 43% کاهش نشان می‌دهد .

3 ـ روکش‌های مصنوعی:در این دوره جمعا به ارزش 245´339´24 دلار انواع روکش‌های مصنوعی ، به شرح زیر وارد کشور گردیده است :

1 ـ 3 ـ روکش PVC ( فینیش فویل ) به مقدار 073´4 تن و به ارزش 456´916´10 دلار. (16% افزایش از نظر مقدار).

2 ـ 3 ـ روکش ملامینه به مقدار 523´3 تن و به ارزش 378´381´9 دلار. (104% افزایش از نظر مقدار).

3 ـ 3 ـHPL ( فرمیکا ) به مقدار 548´1 تنوبهارزش 411´041´4 دلار. (21% کاهشازنظرمقدار).

 

4 ـ نئوپان

مجموع واردات انواع نئوپان در شش ماهه نخست سال جاری 717´21 مترمکعب به ارزش 504´163´5 دلار بوده است . این مقدار نسبت به سال گذشته نزدیک به 15% افزایش داشته است . از مقدار واردات فوق 439´7 مترمکعب به ارزش 524´508´1 دلار به صورت خام و 278´14 مترمکعب به ارزش 981´654´3 دلار روکش شده بوده است . ارزش اظهار شده برای هر مترمکعب نئوپان خام اعم از ضخیم و نازک به طور متوسط 202 دلار و برای نئوپان روکش‌شده 256 دلار بوده است . قیمتهای اظهار شده فوق نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌دهد !

5 ـ MDF

مقدار واردات MDF در شش ‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/48% افزایش نشان می‌دهد . مجموع واردات انواع MDF در شش ‌ماهه اول سال ، مقدار 369´268 مترمکعب به ارزش 263´184´107 دلار بوده است . از این مقدار واردات ، میزان 479´5 مترمکعب به ارزش 088´741´1 دلار MDF خام نازک ، 275´123 مترمکعب به ارزش 638´604´38 دلار MDF ضخیم خام و 615´139 مترمکعب به ارزش 537´838´66 دلار روکش‌شده بوده است .

 متوسط ارزش اظهار شده برای MDF ضخیم خام 313 دلار برای هر مترمکعب و متوسط ارزش اظهار شده برای واردات هر مترمکعب MDF روکش‌شده 479 دلار و برای هر مترمکعب MDF نازک خام 318 دلار بوده است . متوسط ارزش اظهارشده برای واردات MDF ضخیم خام برابر با سال گذشته بوده و در مورد MDF خام نازک و نیز انواع MDF کارشده و روکش‌شده نسبت به سال گذشته کاهش داشته است

6 ـ تخته فیبر سخت:مقداروارداتتختهفیبرسختدرشش‌‌ماههسالجاری،360´37 مترمکعب به ارزش 248´834´17 دلار بوده است که 70% آن به صورت روکش‌شده ( کارشده ) بوده است . این مقدار واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25% افزایش داشته است . متوسط ارزش اظهار شده برای هر مترمکعب تخته‌فیبر سخت خام 454 دلار و روکش‌شده ( کارشده ) 488 دلار بوده است . هر دو متوسط قیمت اظهارشده نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

7 ـ تخته فیبر سبک ( 5/0 ـ 35/0 ):واردات تخته فیبر سبک در این مدت 306´4 مترمکعب به ارزش 349´141´1 دلار بوده است که حدود 130% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد . از این مقدار 98% بصورت روکش شده (کارشده) بوده است. متوسط ارزش اظهار شده برای انواع خام این نوع تخته 232 دلار و برای انواع کارشده آن 266 دلار بوده است.

8 ـ تخته‌لایه‌:مجموع واردات انواع تخته‌لایه‌ در شش ‌‌ماهه اول امسال 092´8 مترمکعب به ارزش 905´845´4 دلار بوده است . این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 51% کاهش داشته است . میانگین ارزش اظهارشده هر مترمکعب تخته‌لایه وارداتی 599 دلار بوده است .

9 ـ کل اوراق فشرده چوبی:مجموع واردات اوراق فشرده چوبی در این دوره 844´339 مترمکعب به ارزش 269´169´136 دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27% افزایش نشان می‌دهد .واردات انواع اوراق فشرده چوبی در سه ماهه دوم سال نیز نسبت به سه ماهه اول سال روند رو به افزایش داشته است .با وجود تغییر کلی در کدینگ تعرفه های گمرکی بین المللی و ملی از ابتدای سال 2007 ( 1386 ) ، در مورد کالاهای مورد بررسی فوق خصوصا نئوپان و تخته فیبرها ( تعرفه های 4410 و 4411 ) کدینگ جدید مطلقا رعایت نشده و همچنان شماره تعرفه های قدیمی توسط گمرک ایران استفاده شده است !

10 ـ انواع کاغذ ، خمیر و آخال:در شش ماهه اول سال جاری جمعا به وزن 550´564 تن و به ارزش 638´048´496 دلار انواع کاغذ و خمیر وارد کشور گردیده که جزئیات آن به شرح زیر است :

 ـ 10 ـ کاغذ روزنامه به وزن 901´84 تن و به ارزش 788´650´56 دلار

2 ـ 10 ـ انواع کاغذ چاپ و تحریر، بسته بندی و غیره به وزن 567´442 تن و به ارزش 413´271´408 دلار

3 ـ 10 ـ انواع خمیر کاغذ به مقدار 702´36 تن به ارزش 408´992´30 دلار و

4 ـ 10 ـ آخال کاغذ به وزن 380 تن و به ارزش 029´134 دلار وارد کشور گردیده است .

11 ـ واردات مبلمان چوبی:در شش ماهه اول سال جاری مقدار 597´10 تن انواع مبلمان چوبی به ارزش 867´976´23 دلار وارد کشور گردیده است . این مقدار واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29% کاهش داشته است. میانگین ارزش اظهارشده هر کیلو مبلمان 26/2 دلار بوده که نشانگر کم‌اظهاری و وقوع برخی تخلفات می‌باشد که ملازمه با عنایت و رسیدگی مسئولین گمرک ایران دارد .

 

جدول ذیل میزان واردات اوراق فشرده چوبی به کشور را نشان می دهد:

نام محصول

میزان واردات برحسب هزار متر مکعب

متوسط نرخ رشد

1385

1386

1387

1388

1389سه ماهه اول

روکش های چوبی(هزار تن)

4

7

4

5.6

2.6

 

روکش های مصنوعی

     

23

6.5

 

نئوپان

9

18

54

35

9

 

MDF

351

497

393

765

173

 

تخته فیبر سخت

32

50

77

111

34

 

تخته فیبر سبک / عایق و سایر

0.95

42

158

9

0.3

 

تخته لایه

23

28

26

16

14

 

مجموع اوراق فشرده

433

636

708

937

230

 

متوسط نرخ رشد

           

جدول ذیل مبلغ واردات اوراق فشرده چوبی به کشور را نشان می دهد

نام محصول

مبلغ واردات برحسب میلیون دلار

متوسط نرخ رشد

1385

1386

1387

1388

1389سه ماهه اول

روکش های چوبی(هزار تن)

4

6

4

4

1.5

 

روکش های مصنوعی

     

42

16

 

نئوپان

2

5

14

9

2

 

MDF

110

201

159

288

68

 

تخته فیبر سخت

15

27

39

54

16

 

تخته فیبر سبک / عایق و سایر

5

8

36

2

0.1

 

تخته لایه

10

13

12

9

7

 

مجموع اوراق فشرده

143

255

260

363

93

 

متوسط نرخ رشد

           

 

  • ارزش واحد هر تن / متر مکعب اوراق فشرده چوبی وارداتی

نام محصول

مبلغ هر متر مکعب به دلار

متوسط نرخ رشد

1385

1386

1387

1388

1389سه ماهه اول

روکش های چوبی(هزار تن)

1000

857

1000

714

577

 

روکش های مصنوعی

     

1826

2462

 

نئوپان

222

278

259

257

222

 

MDF

313

404

405

376

393

 

تخته فیبر سخت

469

540

506

486

471

 

تخته فیبر سبک / عایق و سایر

5263

190

228

222

333

 

تخته لایه

435

464

462

563

500

 

مجموع اوراق فشرده

330

401

367

387

404

 

متوسط نرخ رشد

           

نمودار زیر روند تغییرات قیمت هر متر مکعب اوراق فشرده در 5 سال اخیر را نشان می دهد.

 

تحلیل واردات اوراق چوبی فشرده در سال 1388

روکش های چوبی: مقدار واردات روکش های چوبی در این مدت 647´5 تن به ارزش 659´082´4 دلار بوده است. این مقدار واردات نسبت به سال گذشته 48% افزایش داشته است. ارزش واحد هر تن روکش چوبی وارداتی در این مدت 723 دلار بوده که نسبت به سال گذشته 28% کاهش نشان می دهد.روکش های مصنوعی: در این دوره جمعا 762´22 تن به ارزش 801´072´42 دلار انواع روکش های مصنوعی به شرح زیر وارد کشور گردیده است:روکش PVC ( فینیش فویل ) به مقدار 767´11 تن و به ارزش 049´652´31 دلار.( 59% افزایش ).روکش ملامینه به مقدار 667´7 تن و به ارزش 889´725´20 دلار. ( 61% افزایش ).HPL ( فرمیکا ) به مقدار 328´3 تن و به ارزش 844´696´9 دلار. ( 21% کاهش نئوپان: مجموع واردات انواع نئوپان در این سال 278´35 مترمکعب به ارزش 243´111´9 دلار بوده است. این مقدار نسبت به سال گذشته 34% کاهش نشان می دهد. از مقدار واردات فوق 380´12 مترمکعب به ارزش 986´552´2 دلار به صورت خام و 898´22 مترمکعب به ارزش 257´558´6 دلار روکش شده بوده است. ارزش اظهار شده برای هر مترمکعب نئوپان خام 111 دلار و برای نئوپان روکش شده 286 دلار بوده است که به نظر می رسد موضوع کم اظهاری در این بخش، مجددا رایج گردیده و ملازمه با نظارت و رسیدگی دارد. در این زمینه گزارش تفصیلی تهیه و جهت استحضار و پیگیری مدیر کل محترم تعیین ارزش گمرک ایران ارسال خواهد شد.MDF: مقدار واردات MDF در سال 1388 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 95% افزایش نشان می دهد. مجموع واردات انواع MDF در این سال، مقدار 428´765 مترمکعب به ارزش 503´838´287 دلار بوده است. از این مقدار واردات، میزان 661´21 مترمکعب به ارزش 719´419´6 دلار MDF خام نازک، 155´394 مترمکعب به ارزش 363´335´120 دلار MDF ضخیم خام و 612´349 مترمکعب به ارزش 421´083´161 دلار روکش شده بوده است. متوسط ارزش اظهار شده برای MDF ضخیم خام 305 دلار برای هر مترمکعب و متوسط ارزش اظهار شده برای واردات هر مترمکعب MDF روکش شده 461 دلار و برای هر مترمکعب MDF نازک خام 296 دلار بوده است. متوسط ارزش اظهار شده برای واردات MDF خام نازک نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و عدد صحیحی بنظر نمی رسد. با توجه به کارشناسی نشده بودن منبع تهیه گزارش، احتمال اشتباه در ثبت ارزش MDFهای وارده وجود دارد. یکی از علل افزایش حجم واردات MDF، فقدان تعرفه های فرعی برای کالاهای پارکت و پروفیل MDF است و کالاهای مزبور نیز بخشی از واردات گزارش شده در بخش MDF را تشکیل می دهند. این انجمن جهت شفاف سازی آمار و نظارت بیشتر بر واردات، پیشنهاد تعیین تعرفه های فرعی برای پارکت و پروفیل MDF را به مبادی ذیربط تقدیم نموده و موضوع تحت پیگیری است.

تخته فیبر سخت: مقدار واردات تخته فیبر سخت در این سال، 579´111 مترمکعب به ارزش 164´315´54 دلار بوده است که 82% آن به صورت روکش شده ( کارشده ) بوده است. این مقدار واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45% افزایش داشته است. متوسط ارزش اظهار شده برای هر مترمکعب تخته فیبر سخت خام 452 دلار و روکش شده یا کار شده 495 دلار بوده است. در این بخش نیز به نظر می رسد که قسمتی از کالاهای واردشده تحت عنوان تخته فیبر سخت، اختصاص به پارکت دارد.

تخته فیبر سبک ( دانسیته 50/0 ـ 35/0 ): واردات تخته فیبر سبک در این مدت 139´9 مترمکعب به ارزش 565´382´2 دلار بوده است که حدود 8% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد. از این مقدار 84% بصورت روکش شده یا کار شده بوده است. متوسط ارزش اظهار شده برای انواع خام این نوع تخته 205 دلار و برای انواع کارشده آن 272 دلار بوده است.تخته لایه : مجموع واردات انواع تخته لایه در این سال 115´16 مترمکعب به ارزش 377´884´9 دلار بوده است. این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37% کاهش داشته است. میانگین ارزش اظهارشده هر مترمکعب تخته لایه وارداتی 613 دلار بوده است.کل اوراق فشرده چوبی: مجموع واردات اوراق فشرده چوبی در این دوره 539´937 مترمکعب به ارزش 852´531´363 دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 32% افزایش نشان می دهد.

/ 0 نظر / 31 بازدید