روکش کاری در صنعت چوب با روکش های چوب ماسیو

روکش کردن

روکش  باعث حفاظت چوب از خراشیدگی وفرسایش می شودهمچنین باعث افزایش جذبۀ چوب وزیبا به به نظر رسیدن امواج و در واقع به نمایش گذاردن چیدمان موزون بافت های درخت می گردد.روکش باعث برجسته نمایان کردن رنگ و ویژگی های ماکروسکپیک و ماهیت واقعی چوب می شود.در اکثر مصنوعات ساخته شده از چوب ماسیو و نیز قطعه کارهای تمام چوب، از خمیر واکس،روغن جلادهنده وپلی ورتان برای حفاظت و ظاهر زیبای قطعه پرداخت شده استفاده می شوند.این مواد محافظ ضمن افزایش زیبایی باعث افزایش دوام و عمر مفید محصولات نیز می گردد و با ایجاد فاصله فیزیکی میان ماده چوبی و تغییرات جوی مانع از تخریب آن می گردد.

در انتخاب روکش به درخشندگی، دوام، مطابقت روکش با رنگ قطعه کارتمام شده باید دقت شود و نیز به دیگر عوامل از جمله زمان خشک شدن چسب مورد استفاده ، آسانی کاربرد و تمیزی سطح ونیز مسایل بهداشت فردی و ایمنی نیز باید دقت کنید . نمونه ها را با نمونه های ساخته شده در مرکز تولید مطابقت دهید تا بتوانید روکش های ویژه و مناسب را برای قطعه کارهای تمام شده خود انتخاب کنید. از بعضی قطعه کارهایی که یک لایه رنده شده اند ودر دسترس هستند برای تست کردن و این محصولات را روی چوب های غیر قابل استفاده امتحان کنید وسپس روی مبلمان ومحصولات اصلی بکار ببرید.

این بخش موارد زیر را نشان می دهد:

-کاربرد روغن تان جلادهنده(ص 73)

-کاربردپلی یورتان (صفحۀ 74-77)

-کاربرد واکس(صفحۀ79-78)

روغن جلای تانگ

این نوع روغن به رنگ چوب طبیعی است.

برای جلا دادن با دست وفرچۀ دستی بسیار مناسب است.

این نوع روغن جلا بسیار در دسترس است.

مطابقت

هیچ نوع مطابقتی با نوع پلی اورتان ندارد.

موارد استفاده:

سطوح غیر جور مثل ودیگر مبلمان ها قطعه های چوبی

تیغه جات وپوب هایی با دانه های زیاد

مزایا:

کاربرد آسان

انعطاف پذیر که در برابر ایجاد شکاف مقاومت می کند.

ظاهری طبیعی دارد که ظاهر چوب را متفاومت با نوع طبیعی نمی سازد.

نفوذآسان در چوب دارد.

به آسانی تمبز وبازسازی می شود.

معایب

دوام واستحکام آن به اندازۀ دیگر روکش ها نیست.

پلی اورتان با آب

این نوع روکش یک مصرف رو به افزاینده ای دارد.

زیرا که این نوع روکش به آسانی خشک می شود.ونیز قابل پاک کردن آسان است وسمیت ان بسیار پایین است.

مزایا:

زمان خشک شدن سریع است.

به آسانی تمیز می شود.

اشتعال ناپذیر است.

غیر سمی است.

غیر قابل نفوذ به آب والکل است.

موارد مصرف:

کف ها

سطح داخلی چوب ها ومبلمان ها

اسباب بازی های چوبی بچه ها

سطح میز ناهر خوری-سطوح میزها

معایب:

چوب را دندانه دار می کند.

یک ظاهر پلاستیکی غیر طبیعی دارد

مطابقت:

غیر قابل بکارگیری مستقیم بر روی دیگر روکش ها وخمیر های سمباده(بتونه) هاست.

واکس خمیر:

این نوع روکش مخلوطی از واکس های غیر طبیعی است.ونامحلول با بنزین است این نوع روکش را می توان با فرچه دستی بکار برد که ظاهری طبیعی نیز دارد.

مزایای:

به آسانی بازسازی ونو می شود.

ظاهری بسیارطبیعی دارد.

خاصیت جلادهنده ای ودرخشندگی بالا دارد.

در روی بیشتر روکش ها قابل استفاده است.

مطابقت:

هیچ محدودیتی با دیگر انواع روکش ها ندارد(نامحدود)

معایب:

به طور منظم باید تعمیر وتنظیم شود.

به آسانی خراشیده وفرسوده می شود.

در برابر آب والکل به آسانی آسیب می بیند.

موارد مصرف:

تیغه جات

مبلمان

کف ها

پلی اوورتان روغنی:

پلی اورتان همواره به طور سنتی یک فرآوردۀ روغنی بوده است.علی رغم ظهور بسیاری از پلی اورتان های آبی بسیاری از جلا دهندگان این محصول را که تجربۀ بیشتری با آن دارند ترجیح می دهند.

مزایا:

نسبت به نوع ترکیب شده با آسانتر

باعث دوام بیشتر وسختی بیشتر قطعه پرداخت شده می شود.

در برابر آب والکل نفوذناپذبر است.

موارد مصرف:

مبلمان

در سطوح ضخیم وبادوام

معایب:

زمان خشک شدن طولانی است وبه آهستگی است.

به راحتی در دسترس است.

به سختی تمیز می شود.

سمی است.

بوی بدی دارد.

مطابقت:

با هیچکدام از انواع دیگر مطابقت ندارد.

به وسیله یک تکه چوب تمیز محتوای قوطی روکش را هم بزنید اگر محکم وبا نیرو هم بزنید باعث ایجاد شکل گیری حباب های هوا می شودکه در نتیجۀآن حباب های هوا قطعه روکش شده وقتی خشک شوددانه دانه یا جوش دار به نظر می رسد وسطح  را ناهموار می کند.

پس مانده وباقیماندۀ روکش را انتقال دهید:مواد باقیمانده روکش را به بطری های کوچک بریزید تا از تماس با هوا به دور باشد چون با هوا واکنش می دهد به خصوص روکش نوع روغنی تانگ پلی اورتان که حساسیت بالایی در ضخیم شدن دارد ووقتی که در معرض تماس با هوا باشد بین لایه های روکش  را سمباده کنید:از کاغذ سمبادۀ نوع 60گریت خشک/خیس استفاده کنید تا سطح قطعه هموار ومسطح شود.سطح قطعه کار را بعد از سمباده زدن با یک پارچه تخت تمیز وخشک کنید برای این کار وقت بگیرید تا مطمئن شوید که نتیجه کار خوب شده است ومحل قطعه کار را تمیز کنید واز گرد وخاک دور باشد0صفحۀ33تا30)توجه:به برچسب محصول توجه کنید زیرا نوع مصرف روکش ها با هم متفاوت است.

سمباده زنی خیس بایک صفحۀ سائیده:روی لایه روکش نمایی را برای ایجاد پرداخت نمای نمناک کنید با یک مقدار مادۀ جلادهنده که مورد نیاز است.

استفاده از روغن های جلادهنده تانگ

استفاده از این نوع روکش رواج پیداکرده است هم کاربرد آن اسان است وهم ظاهر چوب را مجذوب تر می کند با چند لایه جلا داده شده که با یک پارچه تمیز جلاداده شده اند سطح براق ایجاد می شود.در نهایت شما با افزایش لایه ها وبراق کاری بیشتر به یک سطح درخشان ومطلوب شیشه ای مانند می رسید این نوع روکش برای استفاده برای استفاده در اغلب مبلمان ها واثاثیه ها از جمله تیغه جات مناسب است.

این روغن به ندرت خالص است اغلب با انواع دیگر روکش ها ترکیب می شود.ومعمولاً تولید کنندگان به ان روغن جلای تانگ می گویند.

از آنجاکه این نوع روکش یک لایه نسبتاًنازکی را ایجاد می کند سطوح پرداخت شده با یک روکش جدید تانگ روغنی را می توان هر سال بازسازی کرد.

همین طور شما می توانید یک لایۀ محافظ از واکس خمیری برای حفاظت سطح استفاده کنید وبه صورت دوره ای این روکش واکسی را نو کنید از روغن لیموئی برای تجدید جلای یک پرداخت با روکش تانگ روغنی می توانیداستفاده کنید که نیازی هم به روکش جدید نیست.

وسایل مورد نیاز:

1-                قلم موی مناسب

2-پارچه تمیز

3-دستکش برای پاک کردن ومالیدن روکش

4-محلول الکلی معدنی

5-تانگ روغنی

6-ساینده

چگونه از روغن تانگ استفاده می شود؟

1-                سطح قطعه کار را با یک دستمال  تمیز وکمی الکل معدنی تمیز کنید سپس از یک روکش تانگ روغنی ضخیم استفاده کنید وبا استفاده از یکپارچه ویا فرچه شروع به مالیدن تانگ روغنی کنید برای جذب ونفوذ کامل به مدت5-10دقیقه صبر کنید سپس مالیدن را تمام کنید  وبا حرکاتی که برای براق کنندگی به کار می رود سطح را بالا بکشید.

2-                پس از 24ساعت باید این روکش روغنی را جلا دهید سپس بعدی را بکشید تا سطح دلخواه بدست آید3لایه روکش کردن به طور عموم استفاده می شود.در هر بار کشیدن روکش از یک پارچه تمیز جداگانه برای تمیز کردن استفاده کنید.

3-                اجازه دهیدتاسطح قطعه کارپرداخت شده کاملاًخشک شودسپس با استفاده از یک پد مخصوص براق کنندگی سطح را براق وجلادهیدبرای جلادهندگی بیشتر بیشتر از یک روکش جلادهنده ومتۀ دستی استفاده کنید.

توجه:از یک فرچه رنگ کاری مناسب در رنگ کاری سطوحی که یک دست نیستند استفاده کنید زیرا لکه های روغنی نیز صاف می شوندقبل از این که خشک شوند ونگران اثر وخطوطی که از فرچه کشیدنبه جا می ماند نباشید.

استفاده از پلی اورتان

پلی اورتان را اغلب پلی اورتان وارنیش یا وارنیش هم می گویند این نوع روکش بسیار بادوام وسخت است.از موادی است که روی کف وپیشخوان ها ودیگر سطوح استفاده می شود هم نوع مخلوط با آب وهم نوع مخلوط با روغن ان در دسترس است.

پلی اورتان یک ترکیب پیچیده ای از رزین،پلاستیکفحلال،خشک کنندۀ آب یا روغن است.

ردیف های گسترده ای از محصولات پرداخت شده شامل این نوع روکش هستند اگر از برچسب هایی مثل اکریلیک،پلیمریز استفاده شودسطح محصول بسیار شبیه قطعه ای است که با پلی اورتان روکش شده باشد.

وسایل مورد نیاز

1-خشک کنندل وکیوم

2-پدنقاشی با دستۀ بلند

3-فرچه یا برس نقاشی

موادمورد نیاز:

1-پلی اورتان

2-                الکل های معدنی

3-پد مالشی متوسط و ریز

4-پد پشمی

5-پارچۀ رنگ کردن

جلادهندۀ مناسب را انتخاب کنید:

طبق نوع مورد نیاز این جلادهنده ها را انتخاب کنید در سال های اخیر محصولاتی که ساخته می شوند از انواع جلادهنده های نیمه جلا-تمام جلا-ومات کننده استفاده می کنند زیرا خطوط تولید محصولات با روکش پلی اورتان جایگزین روکش های سنتی چوب شده اند.

ماده سخت کاری:

برای بعضی از اجناس که با پلی اورتان مخلوط با آب در کاربرد روی در های بیرونی ویا قسمت هایی که رفت وآمد زیاد است استفاده می شود.مواد سخت کننده اثر خود را سریعاًاز دست می دهند بنابراین در اغلب محصولات روی یک روکش استفاده می شود.

کاربرد پلی اورتان:در چند لایۀ نازک به کار می روددر کاربرد روی چندین قطعه مختلف همزمان زمان خشک شدن کاهش می یابد وباعث رانینگ وچین دار شدن می شود

با فرچه زدن قسمت های ناجور را هموار ویک دست کنید این کار را قبل از خشک شدن پلی اورتان باید

انجام داداثر وعلامتهای فرچه را در این حالت می بینیدکه در هم ترکیب شده اند در پلی اورتان مخلوط با روغن باید زمان بیشتری را برای فرچه زدن وهموار ویک دست کردن سطح صرف کنید.

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید