تخته های ساختمانی

عایق های
شیشه :

پوششی چند لایه است که به کمک چسب
مخصوص به سطح شیشه می چسبد بستر اصلی آن پلی استر از جنس پلی اتلین ترفتالات می
باشد این پوشش حاوی ماده جاذب اشعه فرابنفش بوده وتا حدود 99% از ورود این اشعه
جلوگیری می کند مهمترین لایه آن لایه فلز پوش است که به کمک روشهای پیشرفته ذرات
فلزات سنگین مانند (وانادیوم- طلا- آلیاژ نیکل کروم ) بر روی لایه پلیمری اندود
گردیده است خاصیت این لایه بازتابش اشعه ی مادون قرمز بوده و در حالی که اجازه ی
عبور نور مرئی را به آن می دهد در واقع این عایق را می توان تلفیقی از دو نوع عایق
نوین انعکاسی و پلیمری شفاف دانست لایه های بعدی باعث تقویت استحکام کششی شده در
نهایت خواص ضد خش به محصول می دهد مزیت دیگر این پوشش جلوگیری از خطر پاشیدگی شیشه
هنگام شکسته شدن و یا هنگام زلزله است .

در انواع کم گسیل این نوع عایق در فصل
زمستان با کم کردن ضریب انتقال حرارت رسانش شیشه باعث کاهش اتلاف حرارت نیز می
گردد

تخته لایه:

تخته لایه یک پانل چوبی چسب خورده است
که از لایه‌های نسبتاً نازک ساخته شده و این لایه‌ها به صورت موازی یاعمودی برهم
قرار گرفته‌اند و تعداد لایه‌های آن معمولاً فرداست. اگر لایه‌های نسبتاً ضخیمی از
چوب، به عنوان لایه در یک پانل استفاده شود اغلب 2 تا از لایه‌ها راستای الیاف شان
موازی هم قرار گرفته در یک پانل لایه‌های بیرونی ، لایه‌های رو یا پشت و رو نامیده
می‌شوند و لایه‌های داخلی به نام لایه‌های مغزی یا مرکزی و لایه‌هایی که بلافاصله
زیر لایه‌های پشت درو قرار می‌گیرند لایه میانی نامیده می‌شوند. مغز تخته لایه‌ها
ممکن است از لایه‌ چوبی ، الوار یا تخته خرده چوب تشکیل شده باشد و ضخامت آن می‌تواند
از6/1mm
تا75 mmباشد.

در تخته لایه ممکن است تعداد لایه‌ها، گونه، ضخامت و درج کیفیت لایه‌ها متفاوت
باشد. در مقایسه با چوب مزیت اصلی تخته لایه این است که خصوصیات تخته لایه
درامتداد طولی و عرض پانل تقریباً برابر بوده و در مقابل شکاف خوری، تغییر شکل ،
مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهد. زمانی که ورقه‌های تخته لایه بزرگ باشند
کاربردهای مفید زیادی برای آن ها وجود دارد. استفاده از تخته لایه باعث
بهبودکاربرد چوب می‌‌شود زیرا قسمت های وسیعی را با مقدار کمی ازچوب می‌توان
پوشاند.

انواع تخته لایه بستگی به چسب اتصال دهنده و مقاومت آن در برابر آب دارد. در جایی
که ظاهر تخته لایه اهمیت دارد روکش‌های رو باید داری نمایی طبیعی باشند.کاربردتخته لایه به علت مزایای ویژه ای که درمقایسه باچوب ماسیوداردتوسعه فراوانی
یافته است.

ازمزایای تخته لایه می توان به موارد زیراشاره کرد:

1-کاهش پدیده ی هم کشیدگی وواکشیدگی
وافزایش مقاوت مکانیکی

2-کاهش رطوبت پذیری به دلیل وجودلایه نازک چسب های مقاوم به آب دربین لایه های چوب

3-امکان دسترسی به سطوح وسیع چوب

4-امکان ورود چوب به صنایع جدیدکه احتیاج به ماده ی اولیه سبک باخصوصیات ویژه
دارند(عایق حرارت،عایق صوت،عایق جریان برق،دفع ضربه ماننداتاق
هواپیما،اتومبیل،واگن...

درجات کیفیت تخته چندلایه:

تخته لایه‌ها به 2 بسته سوزنی برگ و پهن برگ تقسیم می‌شوند . تخته لایه سوزنی
برگان بیشتر برای کاربردهای ساختمانی و تخته لایه پهن برگان در جاها یی که ظاهر
تخته لایه اهمیت دارد استفاده می‌شود. عموماً بخش‌های عمده‌ای از تخته لایه سوزنی
برگان در جائی که مقاومت و سفتی تخته لایه مد نظر باشد مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در این تخته‌ لایه‌ها مقاومت آن نسبت به ظاهرش اهمیت بیشتری دارد.

بخش عمده از تخته لایه پهن برگان را به صورت پرداخت شده به کار می‌برند. کاربرد‌های
استاندارد برای تخته لایه سوزنی برگان ، کارهای ساختمانی و صنعتی است.

مشخصات تخته لایه :این مشخصات توسط تشکیلات تجارت آمریکا به صورت استاندارد در آمده است و توسط مرکز
ملی استاندارد در اختیار همگان می‌باشد . این مشخصات در برگیرنده مواردی از قبیل
درجه بندی روکش‌ها ، پانل‌های ساختمانی، خط چسب و هم چنین موارد استفاده تخته لایه
می‌باشد.

تخته لایه وارداتی عموماً در مقایسه با تخته لایه های داخلی از لحاظ مشخصات
استاندارد با هم برابری نمی‌کنند.

تیمارهای ویژه‌ای ممکن است روی تخته لایه برای حفاظت در برابر آتش و پوسیدگی انجام
شود یک تکنیک عملی تیمار روکش‌ها با محلول شیمیایی است.

معمول‌ترین روش‌های حفاظت از تخته لایه تیمار با کند سوز کننده ها یا محلول های
حفاظت کننده چوب بعد از چسب زنی می‌باشد که در این روش ها ، تخته لایه باید دو
باره خشک گردد برای این که تخته‌ها بتوانند وضعیت موجود را تحمل کنند باید با چسب‌های
پایدار از نوع چسب‌های مورد استفاده در بیرون  چسب زنی شده باشند.

با پانل‌های طبیعی به وسیله اتصالات لبه‌ای ، پانل‌هایی به اندازه بزرگ برای اهداف
ویژه ساخته می‌شوند. اتصالات انتهایی (لبه‌ای) از نوع نیما نیم و انگشتی می‌باشد.
این اتصالات اساساً بر روی تخته لایه سوزنی برگان برای استفاده در قایق و واگن‌ها
انجام می‌شود.فاکتورهای موثر بر ثبات تخته لایه :1-ترتیب لایه‌ها

2-کیفیت لایه‌ها

 3-مقدار رطوبت

4-انبساط و انقباض

ترتیب لایه‌ها :تمایل فرآورده‌های متقاطع به تاب برداشته دراثر هم کشیدگی و کشیدگی غیر یکنواخت با
تغییرات رطوبت ، تا حد زیادی به علت توازن ساختار تخته لایه محدود می‌شود. توازن
ساختمان تخته لایه شامل ترتیب لایه‌ها در جفت‌های مشابه می‌باشد. که هر لایه در یک
طرف مغز تخته لایه قرار می‌گیرد. لایه‌های مشابه باید دارای ضخامت ، نوع چوب،
دانسیته و مقدار رطوبت و زمان چسب خوری و جهت الیاف مشابه باشند. راستای الیاف در
لایه‌های مشابه موازی نمی‌تواند خیلی اهمیت داشته باشد. اگر تعداد لایه‌ها 5 ، 7 و
یا فرد باشد در تخته توازن مشابهی خواهیم داشت. چنانچه مقدار لایه ها زوج
باشد،مغزی ازدولایه با الیاف موازی درست شده است.

کیفیت لایه ها :

در تخته لایه‌های نازک همه لایه‌ها روی شکل و پایداری تخته موثر هستند. در ضمن همه‌ی
لایه ها باید به صورت یکنواخت برش داده شده و در تخته 5 لایه ضخیم با مرکز الوارلایه
میانی روی کیفیت و ثبات پانل موثر است.

بهترین چوب‌ها برای استفاده از مغز تخته‌ لایه‌ها پهن برگان با درجه کیفیت بالا،
چوب‌هایی با دانسیته و هم کشیدگی پایین می‌باشد که خواص‌شان مابین چوب آغاز و
پایان است.

مقدار رطوبت:تمایل پانل‌های تخته لایه به لایه لایه شدن به علت تغییرات در مقدار رطوبت آن می‌باشد
که یکی از نتایج تغییر در شرایط رطوبتی اتمسفرها یا خیس شدن سطح آن با آب است.
همچنین ظاهر سطح تخته لایه ممکن است در لایه لایه شدن موثر باشد. بیشتر تخت‌ه ها
در پرس‌های گرم و تعدادی از آن‌ها در پرس‌های سرد ساخته می‌شوند.

انبساط و انقباض :ثبات ابعاد تخته لایه بستگی به تغییرات دما و رطوبت دارد که این ثبات ابعاد شامل
خمیدگی، ناورانی، کمانی شدن و هم چنین انقباض و انبساط می‌باشد. در تخته لایه هم
کشیدگی و واکشیدگی به طور موثری کاهش پیدا می‌کند زیرا راستای الیاف در لایه‌های
مجاور با هم زاویه‌ 90 درجه می‌سازد

 

 

انواع عایق
های متداول در ساختمانها:

1-پشم شیشه: این ماده از ذوب شیشه و
تبدیل ان به الیاف ریز تولید می شود این الیاف به صورت رول یا پانل در امده و برای
مصرف به بازار عرضه می شوند این عایق انواع و کاربردهای گوناگونی دارد و نصب آن
توسط دستور العمل سازنده انجام میشود پشم شیشه به راحتی بریده می شود و نصب میگردد
براوردها نشان می دهد که 9 سانتیمتر عایق حرارتی پشم شیشه معادل 3 متر سیمان در
کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از اتلاف حرارت داخل ساختمان و همچنین کاهش ورود سر و
صدا به داخل ساختمان عمل می کند.

 با 2 درصد هزینه اضافی
درساختمان سازی برای عایق کاری با پشم شیشه می توان 40 درصد در مصرف انرژی صرفه
جویی کرد و همچنین مانع ورود صداهای مزاحم به داخل ساختمان شد.

عایق حرارتی :پشم شیشه به عنوان یک
عایق در مقابل جریان حرارت مقاوم است حرارت وگرما یکی از اشکال انرژی است با تقلیل
و کند شدن جریان انتقال حرارت در سطوحی که از این عایق استفاده شده مقدار کمتری
انرژی برای گرم کردن فضای آن در زمستان و خنک کردن آن در تابستان مصرف خواهد شد هر
چقدر میزان مقاومت حرارتی  بیشتر باشد کیفیت عایق بهتر است .مقاومت حرارتی
عایق پشم شیشه با ضخامت آن نسبت مستقیم و با ضریب انتقال حرارتی آن نسبت معکوس
دارد .

عایق صوت : پشم شیشه در مقابل انتشار
اصوات بسیار مقاوم است بطوریکه به عنوان مثال پشم شیشه ای با ضخامت100 میلی متر
قادراست تا شاخص کنترل انتقال صوت را بین 4تا 12 پله ارتقاء دهد استفاده از پشم
شیشه در دیوار های جانبی سقف وکف اتاق ها دامنه ی نفوذ امواج مزاحم را کنترل کرده
و تاثیر مطلوبی بر آرامش استراحت خواب و نهایتا کیفیت زندگی می گذارد.

مقاومت در مقابل آتش : پشم شیشه آتش
زا نیست و در مقابل شعله بسیار مقاوم بوده واز گسترش آتش سوزی جلوگیری می نماید .
همچنین میزان دود ناشی از آن بسیار محدود وکم است .

مقاومت در مقابل رطوبت وجذب آب : جذب
رطوبت در عایق پشم شیشه بسیار کم وقابل اغماض است . به عنوان مثال اگر رطوبت نسبی
هوای محیط 95% باشد میزان جذب رطوبت در فشار1 اتمسفر کمتر از 5دهم درصد حجم پشم
شیشه خواهد بود علاوه بر این محصول پشم شیشه در مجاورت آب خاصیتی بر خلاف لوله های
موئین از خود بروز می دهد و آب را ازخود دفع می نماید

 این عایق در بام مسطح¸بام
شیبدار سقف پیلوت و دیوارهای آجری کاربرد
دارد.                       
    

 2-پشم سنگ: ماده اولیه
برای تولید پشم سنگ، مشهورترین سنگ آذرین یعنی دیاباز یا بازالت است. این ماده
بازمانده فعالیتهای آتشفشانی است که در ایران فراوان یافت میشود پشم سنگ از پشم
شیشه متراکم تر بوده و دارای مقاومت گرمایی بیشتری است پشم سنگ عایق صوتی خوبی نیز
هست تولید عرضه و نصب این عایق مانند پشم شیشه بوده و در برابر اتش بسیار مقاوم
است

 موارد کاربرد این عایق در
ساختمان مانند پشم شیشه می باشد
                                                                                           3-پشم
شیشه یا سنگ :
ویژگی این عایق ها مانند دو مورد بالاست با این تفاوت که پشت
این عایق ها معمولا با ورقه آلومینیومی پوشیده
میشود         

این عایق در بام مسطح بام شیبدار سقف
پیلوت لوله ابگرم کن و دیگ اب گرم کاربرد
دارد             

 4-پلی استایرن قالبی: صفحات
صلبی هستند که از دانه های ریز پلی استایرن تشکیل می شوند . این صفحات هوا را درون
خود حفظ میکنند و اجازه عبور اب نمی دهند این عایق ها مقاومت حرارتی بالایی دارند
و جای کمی می گیرند و به سادگی بریده و نصب می شوند پلی استایرن قابلیت اشتعال
دارد بنابراین باید بین دیوارها یا عایق های غیر قابل اشتعال مانند اجر گچ و ورقه
الومینیومی نصب شوند پلی استایرن قالبی نسبت به نوع حجیم شده از استحکام بالاتری
برخوردار
است.                               

 این عایق در بام شیب دار سقف
پیلوت و دیوار اجری کاربرد
دارد                                        
                                                               5-پلی
استایرن حجیم شده:

 به شکل نیمه صلب است و از دانه های
ریز پلی استایرن تشکیل شده است رطوبت به سادگی در ان نفوذ می کند این عایق به
سادگی مشتعل می شود بنابر این حتما باید از دو طرف با مواد مقاوم به اتش پوشانده
شوند در بعضی کشورها این صفحات با پوشش زینتی شبیه کاغذ دیواری یا گچ کاری نیز
عرضه می شوند         

موارد کاربرد این عایق مانند پلی
استایرن قالبی می 
باشد.                                                 

   6-پلی استایرن حجیم شده
با پوشش فلزی :
همان پلی استایرن حجیم شده است که از دو طرف با ورقه های
الومینیومی پوشانده شده است خواص این عایق مانند پلی استایرن حجیم شده است با این
تفاوت که مقاومت حرارتی ان به دلیل وجود صفحات بازتابنده الومینیومی افزایش یافته
و در برابر رطوبت مقاومتر شده
است                                                              
                        

   موارد کاربرد در بام شیب
دار سقف پیلوت و دیوار اجری می
باشد                                         

 7-فیبر سلولزی:با تبدیل
کاغذهای باطله به کرکهای ریز تولید می شود به این  کرکها می توان مواد ضد
گسترش اتش افزود استفاده از این عایقها بعد از ساخته شدن ساختمان مشکل است بلکه
بیشتر موقع ساخت ساختمان کاربرد دارد. 

 فیبر سلوزی در بام مسطح بام شیب
دار سقف پیلوت و دیوار آجری کاربرد
دارد.                      

  8-سرباره:سرباره جزو
ضایعات صنعت ذوب اهن است این سرباره به شکل گرانول در می اید و در سقف های بتونی
به کار می رود.

از محصولات جانبی  کوره بلند پس
از استخراج آهن از سنگ هماتیت می باشد بطور خلاصه طی این فرایند سنگ آهن که خود
ترکیبی است از اکسید آهن منگنز کلسیم و سیلیکاتهامی باشد باآهک و کک وارد کوره
بلند شده و پس از احیا آهن وجداسازی آهن مذاب از پایین کوره و سرباره از بالای آن
خارج می شود سپس سرباره بدست آمده در دمای 1400 درجه ی سانتیگراد مجددا ذوب شده و
پس از عبور از اتومایزر به الیاف مبدل می گردد اکسید سیلیس جزء اصلی تمامی عایقهای
معدنی یکی از عمده ترین مواد تشکیل دهنده ی پشم سرباره می باشد این مقدار در حدود
36% است و مواد تشکیل دهنده ی آن عبارتند از :

اکسید سیلیس 36%

اکسید منیزیوم 0.97%

اکسید آهن 0.76%

اکسید آلومینیوم 10.45%

اکسید کلسیم 36.56%

اکسید تیتانیوم 2.83%

سایر مواد 1.85%

دارای خواص و درصد خلوص یکنواخت در
تمام محصولات می باشد که از مزایای عمده ی این محصول است در کشورهای صنعتی جزء
پرمصرف ترین عایق های معدنی است سیلیس باعث رشته رشته شدن الیاف عایق پشم سرباره
می گردد و اضافه شدن درصد سیلیس آن را به سمت پشم شیشه سوق می دهد و کم شدن آن
فرایند رشته ای شدن آنها را به خطر می اندازد . 

سر الیاف آن کروی شکل بوده که به همین
دلیل باعث خراش و تحریک پوستی بسیار کمتری می شود و به دلیل ریز بودن ذرات آن عایق
الکتریسیته نیز می باشد بازگشت پذیری آن به طبیعت سریع انجام می شود .

حداکثر تحمل درجه حرارت آندر نوع خالص
750 است ودر حالت غیر خالص و مخلوط با ماده چسباننده حداکثر در حدود 350را تحمل می
کند .

به لحاظ کاربرد آن در عایق کاری صوتی
می توان گفت این ماده می تواند به عنوان عایق صوتی نیز به کار رود اما میزان جذب
صوت بخصوص در فرکانسهای پایین با ضخامت عایق رابطه مستقیم دارد در انواع خاص آن و
در فرکانسهای صوتی بالا می تواند عایق خوبی به شمار آید .

9-ورقه باز تابنده: این ورقه
ها از جنس آلومینیوم هستند که با لایه ای از فایبر گلاس تقویت شده اند و به شکل
رول به بازار عرضه میشوند معمولا به کمک رنگ درخشندگی یک طرف از این ورقه ها را
از    بین میبرند  این ورقه ها به خودی خود مقاومت حرارتی
ناچیزی دارند برای بالا بردن این مقاومت میتوان بین انها و دیواره پشتی فاصله ای
به اندازه 20 میایمتر ایجاد کرد یا اینکه انها را به همراه عایق های دیگر مانند
پشم شیشه به کار برد باید توجه داشت که وجود سوراخ در این ورقه ها کارایی انها را
به شدت پایین می اورد همچنین باید سطح این ورقه ها تمیز نگه داشته شود از ورقه های
باز تابنده برای جلوگیری از نفوذ بخار نیز استفاده
میشود.           این عایق در
بام مسطح بام شیبدار و سقف پیلوت کاربرد
دارد.                                              

 10-ورقه های موجدار:این
ورقه ها به شکل موجدار تولید میشوند و میتوان انها را کشید و به اندازه مناسب در
اورد         
                                    

این عایق در بام مسطح بام شیبدار و
سقف پیلوت کاربرد
دارد                                               

 11-ورقه های چندلایه:برای
تولید این ورقه ها چند لایه ورق آلو مینیومی  پوشش دار را بر روی هم قرار
میدهند و آنها را طوری به هم می چسبانند که بینشان حفره هایی از هوا ایجاد شود
وجود سوراخ در این ورقه ها کارآیی آنها را به شدت پایین می آورد برای  عایق
کردن ساختمان در فصل زمستان معمولا دو یا سه لایه از این ورقه ها مورد نیاز
است  نفوذ گرد و خاک به این عایق میتواند مقاومت حرارتی آن را کاهش دهد.

بام مسطح بام شیب دار  سقف
پیلوت  کاربرد دارد.   این عایق در

12-بتن سبک
شده :
از این بتن ها برای تولید بلوکهای سبک
استفاده میشود حفره های هوایی که درون بتن ایجاد میکنند آنرا تبدیل به یک 
ماده عایق حرارتی و صوتی میکند و نیازی به استفاده از عایق های دیگر  به طور
جداگانه نیست  در ضمن این بلوکها به آسانی حمل میشوند و قابل اشتعال نیز
نیستند

این عایق در دیوار آجری کاربرد دارد.

13-پلی
استایرن حجیم شده به همراه بتن :
در
این روش بلوکهای تو خالی از جنس پلی استایرن حجیم شده با بتن پر میشوند یا از
بیرون بتن روی آنها پاشیده میشود.

این عایق در بام مسطح  بام شیب دار
سقف پیلوت و دیوار آجری کاربرد دارد.

 

اسفنج پلی
استایرن : -14

مواد عایق بندی از جنس فوم پلی
استایرن سخت مواد پلاستیکی سلولی سختی هستند با یک ساختمان بسته که از پلی استایرن
یا کوپلیمرهایی که جزء اصلی آنها پلی استایرن است تشکیل شده اند.

بر حسب روش ساخت بین فومهای پلی
استایرن ساخته شده از راه انبساط دانه های پلی استایرن به فرم مهره که سپس به شکل
تخته در آمده اند وفومهای اکسترود پلی استایرن درآمده اند تفاوتهایی وجود دارد.

پلی استایرن پلیمری است که از
منومراستایرن درست می شود مونومراستایرن خود از هیدروکربن مایع طی فرآیندی در
پالایشگاه ها از نفت خام تولید می شود

در دمای اتاق پلی استایرن به طور
معمول جامد می باشد که توسط حرارت قابلیت ارتجاع یا نرمش پذیری دارد امابه دماهای
بالا می توان آنها را ذوب و دوباره قالب ریزی کرد .استایرن یک مونومر معطر است.
پلی استایرن متعابا یک پلیمر معطر است.

نام تجاری پلی استایرن استایروفوم است
.استایروفوم ماده یسبک وزنی است که انتقال حرارت پایین دارد .این قابلیت آنرا ماده
ای ایده آل برای استفاده در ساختمان سازی کرده است و این ماده در سیستمهای پانل
عایق حرارت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد .

فوم پلی استایرن یک ماده پلاستیک صلب
با محدوده ی وسیعی از چگالی ها وکاربردهاست .آنرا به سه نوع اصلی تولید می کنند.
تخته یا ورق اکسترود شده پلی استایرن منبسط شده فله ای پلی استایرن منبسط شده ی
قالبی

15-پانل
های پیش ساخته :
این مصالح
از مواد گوناگونی ساخته شده و به شکل موزاییک یا کاشی به بازار عرضه میشوند 
خصوصیات آنها بسته به نوع محصول بسیار متنوع است.

این عایق در بام مسطح بام شیب دار و
سقف پیلوت  کار برد دارد.

چند
راهنمایی کلی در نصب عایق ها :

عایق ها در صورتی خوب کار خود را انجام
می دهند که به طور صحیح نصب شده باشند موارد زیر به شما کمک می کند تا بهترین
کارایی را از عایق هایی که نصب می کنید ببینید    
                        

   1-هر گز عایق را
نباید  فشرده کرد عایق باید پس از نصب همان ضخامت اولیه خود را داشته باشد در
غیر این صورت مقدار مقاومت حرارتی آن کاهش می یابد و نمی تواند آن طور که انتظار
می رود جلوی انتقال حرارت را بگیرد.

2-عایق کاری باید  به طور صحیح
روی تمام سطوح انجام شود چرا که اگر تنها5%از سطح خالی بماند ممکن است تا 50%از
کارایی عایق کاری کاسته
شود                                             
          

  3-مواد عایق را باید همیشه خشک
نگه داشت زیرا به استثنای پلی استایرن که نسبت به آب مقاوم است بقیه عایق ها بر
اثر رطوبت کارآییشان پایین می
آید.                             
                          

  4-در بعضی عایق های ازاد مقدار
مقاومت حرارتی متناسب با تراکم عایق است نه ضخامت ان در این عایق ها مقدار مقاومت
ممکن است بعد از مدتی تا 20%کاهش یابد از این رو باید از نصب کننده تضمین
گرفت.                           

5-از عایق های آزاد در سقف هایی که
شیب زیاد دارند نباید استفاده
شود.                           
            

 6-در صورت استفاده از عایق های
بازتابنده باید حتما پشت انها یک لایه هوای ساکن به ضخامت 20میلیمتر وجود داشته
باشد تمام سوراخ ها و تمام  باریکه ها و درزها باید با نوار چسب پوشیده شوند.

 7-اطراف کابلهای برق و لوازم
الکتریکی نباید هرگز عایق کاری شود ایمن بودن عایق کاری باید توسط یک فرد متخصص
بررسی
شود.                                                                                 

  8-در فاصله کمتر از 90میلیمتری
فن های خروجی نباید عایق نصب
شود                                     

 9-در فاصله کمتر از 25میلیمتری
حبابهای لامپ و سرپیچ انها نباید عایق کاری
شود.                          

 

ایزوگام
چیست؟

نوعی از عایق رطوبتی می باشد که
امتیازات این عایق عبارت است از

1-احتیاج به برفروبی ندارد

2-نصب و کاربرد آن منجر به آلودگی
محیط زیست نخواهد شد.

3 -نصب آن سریع است

4-به مراتبی ارزانتر از سایر روش ها
می باشد

5-سبک است و هر متر مربع تقریبا 4
کیلوگرم وزن دارد و جلوگیری از بار اضافی سقف نموده که در مقابل خطرات احتمالی
زلزله میزان خسارت های جانی و مالی را به مراتب کاهش می دهد             

 6-به علت وجود الیاف تیشو به
عنوان عایق حرارتی از هدر رفتن انرژی در ساختمان جلوگیری می
نماید                      

7-در مقابل حرارت و برودت مقاوم
است                       

بر خلاف قیر وگونی هرگز دچار پوسیدگی
نمی شود      -8

9-به علت دارا بودن لایه مخصوص پلی
استر در مقابل فشار های احتمالی ناشی از انبساط و انقباض ساختمان مقاوم است

10-در مقابل گازها و اسیدهای شیمیایی
مقاوم است

11-به جز استفاده از مواد اولیه قیر
اصلاح شده به وسیله مواد پلیمری از هفت نوع ماده شیمیایی و کانی مانند الیاف شیشه
و الیاف پلی استر و غیره استفاده می شود

 

ویژگی های ایزوگام

 انعطاف پذیری در
سرما                                  
حداکثر -5 درجه سانتیگراد

نقطه نرمی شیره با روش گلوله و
حلقه              حداقل
120 دجه سانتیگراد

درجه نفوذ پذیری
شیره                                    حداکثر
20 درجه سانتیگراد

مقاومت کششی
طولی                                 
حداقل 50 کیلوگرم بر 5 سانتیمتر

مقاومت کششی
عرضی                                
حداقل 35 کیلو گرم بر 5 سانتیمتر

 ابعاد بسته بندی                                          
عرض 1متر و طول 10 متر

ضخامت                                                        4
میلیمتر

وزن بسته
بندی                                          
  40 کیلو گرم

 

 عایق
رطوبتی قیر گونی:

این عایق یکی از متداول ترین عایق های
مصرفی در ایران می باشد به این علت که در اکثر شهرهای کشور مواد اولیه این عایق
کاری به وفور یافت می شود مواد مورد نیاز در این عایق،گونی و قیر می باشد که گونی
مورد نیاز از کشورهای خارجی وارد می شود و در سه اندازه مختلف به نامهای،گونی درجه
یک،درجه دو و درجه سه در بازار یافت می شود.

مشخصات گونی باید نو،ریز بافت،کاملا
سالم و بدون الودگی و چرک باشد و وزن ان در هر متر مربع حدود380گرم باشد

قیر ماده ای است سیاه رنگ مرکب از
هیدروکربنهای الی با ترکیبات پیچیده که از تقطیر نفت خام به دست می اید .قیر در دمای محیط،
جامد است. اما با افزایش دما، به حالت
خمیری درمی‌آید و پس از آن مایع می‌شود. کاربرد مهم قیر به
علت وجود دو خاصیت مهم این ماده است؛ غیرقابل نفوذ بودن در برابر آب
و چسپنده بودن

کار برد
قیر: 

قیر معمولاً در دو حوزه راهسازی
و عایق‌کاری
به کار می‌رود. حدودا ۹۰ درصد از قیر تولیدی، در حوزه راهسازی
مورد استفاده قرار می‌گیرد و مصارف عایق‌کاری، تنها ۱۰ درصد از مصرف قیر را به خود اختصاص می‌دهد

عایق کاری: از قیر معمولا برای عایق بندی بام‌ها
و کف حمام‌ها استفاده می‌شود. معمولا به منظور تثبیت قیر، آن را همراه با گونی
مورد استفاده قرار می‌دهند که به آن قیرگونی  گفته می‌شود. الیاف گونی نقش
مسلح

/ 0 نظر / 202 بازدید