استاندارد و درجه بندی چوب آلات

به نام خدا

استاندارد و درجه بندی و بازاز چوب آلات

بخش اول استاندارد و درجه بندی چوب

تعریف استاندارد: تعیین محدودیت ها و توصیف کامل کالا بر اساس ابعاد، شکل، نقش، کیفیت و غیره جهت تعیین خصوصیت های یکنواخت کالا در بازار چوب کشور است

مزایای تعیین استاندارد: خرید با اطمینان

کاهش ریسک

خرید بوسیله بار کد

عدم نیاز به بازرسی کالا هنگام خرید

منظم شدن بازار چوب

خرید متناسب با توان مالی

کاهش هزینه های انبارداری و حمل و نقل

کاهش هزینه تولید از طریق کاهش دور ریز

انواع فراورده های جنگلی:

چوب کار:چوب هایی که به مصارف صنعت مبلمان می رسد مانند انواع الوار و تخته ها

چوب صنعتی: سرشاخه ها و مازاد چوب بری ها که مورد استفاده صنایع تخته های مرکب و کاغذ سازی است

چوب سوخت: چوب هایی که به دلیل معایب متعدد از رده خارج اند و به دلیل ابعاد و کیفیت فقط مورد استفاده صنعت تولید ذغال میباشد

انواع فراورده های چوبی:

تیر: فراورده ای استوانه ای شکل است بر اساس طول و قطر سنجیده می شود و به مصارف ساختمانی(تیرهای سقف و دیوار وستون) و تیر تلگراف و تیر های معادن می رسد

گردال(گرده بینه): فراورده ای استوانه ای شکل است بر اساس دارازا و قطر سنجیده می شود معمولا طولی برابر یک متر و شصت سانت و قطری حداقل سی سانتی متر دارد

بینه: هرگاه یک گردال را از مقطع به دو نیم کنیم دو نیمه استوانه به دست می آید که بینه نام دارد. بینه ها مصارف چندانی ندارد و در دیوارهای خانه های روستایی مورد استفاده است.

کاتین یا لارده: هرگاه یک بینه را از وسط پهنا به دو قسمت کنیم فراورده ای به ابعاد 8- 14  سانتی متر و عرض 12-20 سانتی متر و درازای دو متر و نیم به دست می آید.

تخته لت: به شکل کتابی نیمه باز که کلفتی در دو ضخامت تخته متفاوت است که به آن دو دم یا دم کاردی نیز می گویند مورد مصرف آن برای سقف خانه ها بجای سفال است. برای تهیه آن یک لارده را به صورت شعاعی برش می دهند ابعاد آن 2 سانتی متر در پهنای 10 تا 20 و طول 40 تا 70 سانتی متر است.

تخته بشکه: چوبیست به شکل مکعب مستطیل برای مصارف بشکه سازی و پارکت سازی و بیشتر از درخت بلوط می سازند

تخته یاشکی: اگر لارده حاصل از بینه را به صورت مماسی به ابعاد 1 – 2 و پهنای 12 – 8 سانتی متر تقسیم کنیم و به مصارف جعبه مرکبات و دخانیات میرسد

الوار: به دو صورت اره ای و تبری تهیه می شود ابعاد آن 12 در  30 در 260 سانتی متر است(حداقل) پهنای هر الوار برابر شعاع تنه درخت است و به دو صورت سه سوک و چهار سوک از جنگل استحصال می شود.

ده در بیست: طول سه متر و عرض 18 تا 22 سانت و کلفتی 9 تا 11 سانتیمتر

بازو: ابعاد آن دو متر در 9 تا 12 سانت و ضخامت 7 تا 9 سانتی متر

قنداق: ابعاد آن دو متر در پهنای 15 تا 18 سانت و ضخامت 7 تا 9 سانتیمتر

الوار کوتاه:

تراورس: به دو صورت تبری یا اره ای تهیه می شود تراورس تبری به مصارف نجاری می رسد.

چهار تراش: یک مکعب مستطیل محاط شده در استوانه گرده بینه است که در دو سطح مقطع آن دوایر سالیانه دیده می شود. بر اساس طول و پهنا ارزیابی می گردد. حداقل ابعاد آنرا چوب آلاتی که قرار است بر اثر تبدیل آن تهیه شود تعیین می کند.

پلور یا نعل: که گاهی به آن واشان نیز می گویند مکعب مستطیلی است که از گرده بینه یا چهارتراش تهیه می گردد. اگر برای سقف ریزی استفاده شد به آن واشان و اگر از آن برای نگهداری سقف استفاده شود به آن ستون و اگر برای نگهداری کف و ایوان استفاده شود به آن نعل و عمل آنرا نعل ریزی گویند. ابعاد آن 10 در 10 در 4 تا 6 متر است.

دونعل: مانند نعل تهیه می شود اما پهنای آن دو برابر پلور است یعنی 10 در 20 در 4 متر

تخته: مکعب مستطیلی است با حداقل طول 2 – 6 متر و پهنای 18 – 30 سانتی متر و ضخامت 1 – 8 سانتی متر زمانیکه از چهار تراش ساخته شود دو طرف چهار تراش به دلیل نامرغوب بودن به صورت پشت لا تبدیل می شود

تراورس راه آهن: تراورس اره ای معمولا برای مصارف راه آهن تهیه می شد که مکعب مستطیل به ابعاد 12 در 24 سانتی متر و به درازای 260 سانتی متر

مقایسه چوب با سایر مواد:

معایب چوب:

معایب نهادی:

ناشی از عوامل رویشگاهی:

ناشی از اختلالات کامبیوم:

معایب ناشی از عوامل جوی:

معایب ناشی از بهره برداری غیر اصولی از جنگل:

معایب ناشی از عوامل مخرب بیولژیک:

حشرات:

قارچها و باکتریها:

معایب ناشی از خشک کردن :

خواسته های خریداران :

علایم و نشانه ها:

روی پوست گرده بینه:

روی گرده بینه بدون پوست:

علایم روی برشهای اصلی:

ابعاد و شکل کلی:

مبنای درجه بندی چوب آلات:

درجه های چوب آلات:

بخش دوم بازار چوب

اساس جریان کار سیستم اقتصادی:

تقسیم بندی واحد های اقتصادی:

منابع تولیدی:

مظاهر پول:

تقسیم بندی بازار (محل عرضه و تقاضا):

کیفیت  و سازمان:

نوع محصولات و عوامل تولید مورد معامله:

محدوده جغرافیایی:

کیفیت عرضه کننده و تقاضا کننده:

ویژگی های رقابت کامل:

ویژگی های انحصار مطلق:

ویژگی بازار واقعی:

تعریف قیمت:

شرایط لازم برای تشکیل قیمت:

انواع قیمت:

عوامل موثر در تعیین قیمت:

چرخه رونق و رکود اقتصادی:

بحران:

رونق:

اوج رونق:

روکود(کسادی):

1-      تقاضا:

رابطه تقاضا با قیمت و عوامل موثر در تقاضا:

قیمت کالا:

سلیقه مصرف کننده:

تعداد مصرف کنندگان:

درآمد مصرف کنندگان:

قیمت کالای جانشین:

قیمت و فراوانی کالاهای مکمل:

رابطه میان عرضه کننده و مصرف کننده(جدول استاگلبرگ):

 

قانون نزولی بودن تقاضا:

کشش پذیری تقاضا(Eb):

قابلیت انعطاف تقاضا:

کشش ناپذیری مطلق:

کشش پذیری کم:

کشش پذیری متعادل:

کشش پذیری زیاد:

کشش پذیری مطلق:

/ 0 نظر / 60 بازدید