آموزش نرم افزار اتوکد

صفحه اصلی کَد به رنگ سیاه است و نقشه ها در این صفحه ترسیم می شوند. دستورات ترسیمی در این نرم افزار با سه نوع مختصات انجام می شود.

1) مختصات مطلق: در این مختصات، اشکال از نقطه 0،0 ترسیم می شوند.

2) مختصات نسبی: در این مختصات، اشکال از نقطه ای دلخواه که در صفحه انتخاب می کنیم قابل ترسیم است.

3) مختصات قطبی: در این مختصات می توانیم خطوطی را که دارای زاویه هستند ، ترسیم کنیم.

منوی آبشاری دستورات ترسیمی، Draw می باشد.

جهت دانلود کتاب از منبع کتابخانه تبیان اینجا کلیک کنید!

حجم فایل 400 کیلو بایتPDF

/ 0 نظر / 190 بازدید