گروه صنایع چوب و کاغذ ابوذر
مطالبی پیرامون صنایع چوب و کاغذ و زیر مجموعه های تبدیل مکانیکی و تبدیل شیمیایی چوب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: علی کوه پیما - پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۱

 

نویسنده: علی کوه پیما - پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠

تعاونیهای ثبتی:تعداد تعاونیهای ثبت شده صنایع شیمیایی وسلولزی 3494  واحد تولیدی با عضویت 32453 نفر وفرصت شغلی 33551 نفر وسرمایه ثبتی حدود 4/581 میلییارد ریال می باشد. بیشترین واحدهای تولیدی به ترتیب در استانهای مازندران(296واحد) ،گیلان (267 واحد) وخراسان رضوی(214 واحد) به ثبت رسیده است.کمترین واحدهای تولیدی نیز در استانهای خراسان جنوبی(23واحد)، بوشهر(28واحد)و خراسان شمالی(33واحد)به ثبت رسیده است.


ادامه مطلب ...
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :