گروه صنایع چوب و کاغذ ابوذر
مطالبی پیرامون صنایع چوب و کاغذ و زیر مجموعه های تبدیل مکانیکی و تبدیل شیمیایی چوب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

منابع انسانی از مهم ترین منابع هر مرکز تولیدی و خدماتی به شمار می آید که کنترل و استفاده بهینه از این منبع باعث ارتقای آن مجموعه خواهد شد:

انسان موجودی است اجتماعی و در سایه همکاری و همیاری به پیشرفتهای بزرگ صنعتی و اجتماعی دست یافته است و بدون کمک انسانها به یکدیگر نه دیوار چین ساخته می شد و نه اکنون سفینه ای در سایر کرات منظومه شمسی در حال کاوش بود.

یک مجموعه ی پویا صنعتی دارای اصول اولیه و منابع اساسی زیر می باشد:

منابع و مواد اولیه

ماشین آلات ، تکنولوژی و دانش فنی(ابزار)

                           مجموعه پویا

نیروی انسانی(منابع انسانی)

مدیریت و سرپرستی

در این میان نقش مدیرت و سرپرستی جزء مهمترین عوامل موفقیت و پیروزی مجموعه محسوب می شود و یک مجتمع صنعتی فاقد مدیرت کارآمد هرچند که دارای منابع و ماشین آلات زیادی باشد نمی تواند از حداکثر ظرفیت های نیروی انسانی اش استفاده کند و در نهایت کاریی خود را از دست خواهد داد.

سرپرست یک مجموعه صنعتی علاوه بر مدیریت ماشین آلات و تجهیزات و کنترل صحیح آنها باید نیروی انسانی و کارکنان مجموعه را نیز به نحو مطلوبی کنترل نماید و همانگونه که تجهیزات کارگاه نیاز به مراقبت و تعمیر و نگهداری دارند و با سرکشی های مداوم باید از صحت انجام کار آنها اطمینان حاصل نمود، کارکنان مجمونه نیز به طور مداوم و طی برنامه ها و دستور العمل های از پیش تعیین شده ای باید مراقبت شوند.

کنترل نیروی انسانی در سه مرحله انجام می پذیرد:

·        کنترل ورودی های مجموعه با انتخاب اپراتورها و کارگرانی که از نظر اهداف با مجموعه همسو هستند و این همسویی اخلاقی باعث افزایش بازدهی و کارآیی گروه می شود. افراد مجموعه هر یک براساس هدفی وارد کارخانه شده اند و مجموعه هم خود دارای هدفی است و در این میان وظیفه سرپرست انتخاب افراد همسو با اهداف اقتصادی کارخانه است.

·        کنترل همزمان و لحظه به لحظه ی نیروها و کارکنان و تذکر و اصلاح روش انجام کار شان جهت همسو کردنشان با مجموعه برد ماشین. البته باید توجه داشت که کنترل بیش از حد باعث سلب آزادی عمل کارکنان و پایین آمدن قدرت خلاقیت آنان می شود و کنترل ضعیف نیز باعث ایجاد هرج و مرج و غیرقابل پیش بینی کردن وقایع در محیط کار می گردد و در زمان پاره شدن کاغذ و یا اتفاق های ناگهانی باید به دنبال کارگران و اپراتورها گشت.

·        مقایسه و ارزشیابی کارکنان برد ماشین و تغییر و جابجایی آنان در شیفت های دیگر در صورت لزوم. کارگر یا کاربری که قابلیت تطبیق با گروه را نداشت باید جایگزین گردد و البته این آخرین گزینه پیش رو ست و حتی الامکان باید به اصلاح و تغییر پرداخته شود.

آقای فرنچ و ریون در سال 1959 در کتاب مقدمات مدیرت منابع قدرت سرپرست را ناشی از پنج منبع می داند که این منابع عبارتند از:

1.      قدرت ناشی از پاداش دهی به زیر دستان

2.      قدرت ناشی از اجبار و توانایی تنبیه و محروم کردن فرد از مزایای کوچک شغلی تا حد اخراج از سازمان

3.      قدرت ناشی از قانون و منصوب شدن به عنوان سرپرست از سوی مقامات بالای سازمان. زیر دست باید بداند که فرد سرپرست از سوی مدیر کارخانه منصوب شده است و دستور دادن حق قانونی اوست.

4.      قدرت ناشی از تخصص و مهارت سرپرست و دستور گیرنده باید باور داشته باشد که سرپرست دارای دانشی است که خود فاقد آن است.

5.      قدرت ناشی از شخصیت و منش و رفتار که باعث می شود دستورگیرنده میل به تقلید رفتار و منش سرپرست داشته باشد. یعنی زیردست عادات و رفتار های سرپرست را سرمشق و الگوی خود قرار می دهد.

آقای ماکس وبر معتقد است قدرت جنبه تحمیلی دارد و اطاعت و قبول آن غیر ارادی و توام با مقاومت است و اعمال قدرت در پرتو برخورداری از منابع فیزیکی و اقتصادی و اجتماعی – روانی ایجاد می شود.

آقای بارنارد (1936) در بخش سازماندهی از کتاب مدیرت خود بیان داشته که دستورات مشروع اطاعت می شوند و شرایط مشروعیت یک فرمان را وابسته به موارد زیر می داند:

1.      دستور قابل فهم باشد

2.      مغایر با اهداف سازمان نباشد

3.      با منابع شخصی دستورگیرنده همخوانی داشته باشد

4.      دستورگیرنده از نظر جسمی و فکری قادر به انجام آن باشد

آقای ایرج هاشمی در کتاب مهارت سرپرستی (انتشارات نوسازی صنایع) ارکان سرپرستی را در موارد زیر برشمرده اند:

1.      روابط انسانی

2.      آموزش و تعلیم

3.      روش کار

4.      حفاظت کار

از نظر ایشان سرپرست باید مهارت و تخصص کافی در زمینه ماشین – ابزار و روش کار را دارا باشد و محدوده اختیارات خود را بداند و رابط میان مدیران و زیردستان باشد. و در مقابل زیر دستان نیز توقعاتی دارند که تابع سن – تحصیلات – وضع جسمانی و مالی فرد است و این توقعات عبارتند از :

1.      رفتار شایسته انسانی

2.      امکان صعود و پیشرفت در محیط کاری

3.      تامین جانی و مالی و شغلی

4.      فرصت نمایش ابتکار و خلاقیت

5.      انتظار دارد کاری را که انجام میدهد مهم و با ارزش باشد

ایشان نشانه های محیط ناسالم را از نظر روابط انسانی و روانی: غیبت – ترک خدمت – تمارض و فرار از مسؤولیت و روابط نامطلوب بین کارکنان میداند.

کنترل ماشین عبارت است از راه اندازی (استارت)- متوقف کردن ماشین (استپ) – تغییرات ویژگی های محصول در حین تولید می باشد که برای انجام هر یک باید از دستور العمل های راه اندازی ویا توقف ماشین و با در نظر داشتن ترتیب و توالی اجرای دستورالعمل ها در هر بخش از ماشین پیروی نمود.

ماشین کاغذ دارای چهار بخش اصلی است که راه اندازی و کنترل هر بخش به صورت جداگانه و تابع دستورالعمل های خاص خود می باشد. این چهار بخش اصلی عبارتند از : بخش پایانه تر، بخش پایانه خشک، بخش پوشش دهی و بخش جمع کننده کاغذهای تولید شده که در زیر به نحوه استارت آنها اشاره شده است.

1-       روشن کردن (استارت) برد ماشین

مراحل استارت بخش تر ماشین(WETEND):

پایانه تر ماشین نیز خود به چند زیر مجوعه افراز می گردد و هر زیر مجموعه نیز تابع دستور العمل های استارت ویژه ایست. این زیر مجموعه ها عبارتند از:

ü     ماشین فوردینیر

ü     مجموعه فورمرها

ü     مجموعه پرس ها

نحوه روشن کردن ماشین فوردنیر:

1.       هماهنگی با واحدهای برق و ابزار دقیق

2.       چک کردن وایر از نظر سلامت و موقعیت استقرار

3.       خیساندن و تمیز نمودن سطح وایر

4.       بار دادن به رول تنشن اتوماتیک و ایجاد کشش مناسب به آن

5.       چک کردن گپ رول دستی تنشن و توجه به هم اندازه بودن این گپ در هر دو طرف

6.       باز کردن تمامی شاورهای ماشین فردینیر

7.       استارت الکتروموتور به صورت لاکپشتی (کرال) باید توجه داشت که در این مرحله حتما دو نفر حضور داشته باشند یکی کنار وایر و دیگری در پشت پانل کنترل تا در صورت فرار وایر یا هر مشکل دیگر سریعا ماشین استپ شود.

8.       استارت الکتروموتور به صورت خرگوشی (ران) و ده دقیقه توجه به عملکرد گاید رول و تنشن رولها

9.       روشن کردن رول های همزن خمیر در داخل هدباکس

نحوه روشن کردن بخش پرس

1.       هماهنگی با واحدهای برق و ابزار دقیق

2.       چک کردن فلت ها از نظر سلامت و توجه به اینکه قطعات فلزی کوچکی بین فلت ها نیافتاده باشد.

3.       چک کردن میزان فشار باد مورد نیاز که حداقل فشار باد ورودی باید چهار بار باشد که در حالت طبیعی (نرمال) این مقدار شش بار می باشد.

4.       خیساندن فلت ها به کمک شیلنگ هایی که در بخش فوقانی و نیز کنار پرس شماره یک  تعبیه شده است.

5.       سفت کردن فلت ها به کمک موتورهای نیوماتیکی تعبیه شده برای هر فلت در حین سفت کردن فلت ها باید یک نفر با ایجاد ارتعاش و زدن ضربه با دست بر سطح فلت میزان سفتی فلت را کنترل کند.

6.       چک کردن شاورهای شوینده فلت ها از نظر باز یا بسته بودن و صحت موقعیت استقرار

7.       استارت موتور پمپ شماره 190-pp-320 (یکی از دو پمپ را باید انتخاب کرد)

8.       روشن کردن یکی یکی پرسها به صورت لاکپشتی (کرال) و توجه به عملکرد گاید رولها موقعیت فلت ها

9.       تبدیل حالت سرعت پرسها به حالت خرگوشی (ران)

10.     توجه به حرکت فلت ها فرار احتمالی فلت ها و یا استپ احتمالی پرس

11.     خارج نمودن قفل پرس ها

12.     استپ کامل پرس ها

13.     باردهی به هریک از  سیلند های پرس ها

14.     بار دهی به تیغه داکتر های پرس های سوم و چهارم

15.     استارت دوباره پرسها به صورت لاکپشتی

16.     روشن نمودن موتورپمپ 193-pp-320 و توجه به حرکت رفت و برگشتی شاورها

17.     تبدیل سرعت پرس به حالت خرگوشی (ران)

نحوه روشن کردن مجموعه فورمرها

1.       هماهنگی با واحدهای برق و ابزار دقیق و S. F. T

2.       چک کردن فلت ها از نظر سلامت و توجه به اینکه قطعات فلزی کوچکی بین فلت ها نیافتاده باشد.

3.       چک کردن میزان فشار باد مورد نیاز کوچ رولها که حداقل فشار باد ورودی باید چهار بار باشد که در حالت طبیعی (نرمال) این مقدار شش بار می باشد.

4.       خیساندن فلت ها به کمک شیلنگ هایی که در بخش فوقانی درام پرس و نیز کنار فرمر شماره سه  تعبیه شده است.

5.       سفت کردن فلت ها به کمک موتورهای نیوماتیکی تعبیه شده برای فلت فورمر و در حین سفت کردن فلت ها باید یک نفر با ایجاد ارتعاش و زدن ضربه با دست بر سطح فلت میزان سفتی فلت را کنترل کند.

6.       سفت کردن فلت درام پرس به کمک جک های نیوماتیکی

7.       چک کردن شاورهای شوینده فلت ها از نظر باز یا بسته بودن و صحت موقعیت استقرار

8.       استارت موتور پمپ شماره 190-PP-320 (یکی از دو پمپ را باید انتخاب کرد)

9.       روشن کردن فورمر به صورت آهسته (کرال) و تصحیح موقعیت فلت به کمک گاید رولهای دستی قسمت فوقانی فورمر

10.     خارج نمودن پین های قفل کننده کوچ رول ها و واحد فولر پرس

11.     استپ کردن فورمر

12.     بار دهی به کوچ رول های هر شش فورمر و فولر و درام پرس

13.     استارت دوباره فورمر به صورت آهسته و کنترل فرار فلت در این هنگام به کمک شیلنگ آب کنار هد باکس فوردینر بخش فولر پرس روانکاری شود.

14.     تغییر سرعت فورمر به حالت خرگوشی و اصلاح بار کوچ رول ها متناسب با فورمرهایی که قرار است فعال شوند.

مراحل استارت بخش خشک ماشین(DRYEND):

1.       هماهنگی با واحدهای برق و ابزار دقیق و تولید بخار (بویلر) یک ساعت قبل از استارت

2.       بررسی طناب ها از نظر صحت استقرار آنها در پولی ها و کنترل میزان کشش آنها

3.       تخلیه آب موجود در کندانسورها بکمک شیر تخلیه های کندانسور

4.       هماهنگی با واحد مکانیک و فعال کردن موتورهای روغن جهت روانکاری یاتاقانهای سیلندرها در واحد خشک کن

5.       تمیز نمودن و حذف فلاف های جمع شده در پشت تیغه داکترهای سیلندرهای خشک کن

6.       بررسی بخش پایین واحد خشک کن و کنترل نشتی روغن و نشتی بخار

7.       استارت گروه های 7 و 8 و 9 و 10 بخش خشک کن مقدماتی به صورت لاکپشتی (کرال)

8.       توجه به صحت حرکت اسکرین ها و طنابها بر روی سیلندر ها

9.       باز نمودن شیرهای دستی ورودی بخار به هد اصلی و توجه به میزان فشار بخار ورودی از طرق گیج های تعبیه شده قبل از شیر دستی اصلی و یا مشاهده از طریق مانیتور اتاق کنترل(D.C.S)

10.     تغییر سرعت ماشین به حالت خرگوشی (ران)

مراحل استارت بخش پوشش دهی(COATER):

1.       هماهنگی با واحدهای برق و ابزاردقیق و همچنین واحد C.C.K پیش از راه اندازی

2.       شستشوی سینی ها و کنترل سلامت تیغه ها و یا تعویض آنها

3.       بررسی طنابهای حامل شیت کاغذ

4.       تمیزکاری سطوح رولهای بخش پوشش دهی

5.       کنترل هم تراز بودن دو سر رول های   applicator  roll از طریق بالانس کردن پیچ تنظیم های دو سر رول

6.       استارت الکتروموتورهای واحد پوشش دهی به صورت کرال

7.       تبدیل حالت کرال به حالت ران هنگام رسیدن شیت کاغذ به کلندر پیت

8.       بستن سینی های زیر رول

9.       پاس دادن شیت کاغذ

10.     روشن کردن پمپ تزریق مواد و باز کردن شیر انتقال مواد به سینی

11.     روشن کردن IR

12.     بستن نگهدارنده تیغه لیسه

13.     بستن Nip رول پشتی و applicator 

14.     کنترل سرعت ها و تنش و کشش کاغذ

مراحل استارت کلندر(HNC & SNC):

        استارت کلندر سخت (hard nip Calender)

1.       بازرسی سطح کلندر و تمیز کاری تیغه داکتر و رول آن

2.       کنترل فشار باد و روغن

3.       استارت کلندر از روی پانل بصورت کرال

4.       باردهی به تیغه داکتر

5.       توجه به سلامت طنابها

6.       تغییر سرعت الکتروموتور محرک رول به حالت ران(RUN)

        استارت کلندر نرم (soft nip Calender)

1.       هماهنگی با واحد ابزاردقیق جهت استارت پمپ های هیدرولیکی آن

2.       بررسی سطح ترمو رول و تمیز کاری آن

3.       بررسی طناب های حامل

4.       تنظیمات اولیه

5.       ریست کردن پانل

6.       بستن داکتر های تمیز کننده سطح رول ها

7.       استارت واحد کلندر به صورت کرال

8.       ران کردن واحد پس از رسیدن دما به حد مجاز

مراحل استارت جمع کننده کاغذ (POPE REEL):

1.       استارت پمپ هیدرولیک از طریق کلید استپ – استارت روی پانل کنترل

2.       بستن تیغه داکتر سیلندر اصلی

3.       روشن کردن الکتروموتور واحد جمع کننده کاغذ به صورت آهسته (کرال)

4.       بررسی صحت عملکرد اجزاء

5.       تغییر سرعت الکتروموتور به حالت خرگوشی (ران)

2-       خاموش کردن (استپ)

برای خاموش کردن ماشین نیز باید از دستور العمل های ویژه ای استفاده نمود و ترتیب و توالی آن را رعایت کرد و با اجرای درست آنها عمر مفید قطعات و تجهیزات را افزایش داد.

مراحل خاموش کردن بخش تر ماشین

1.       شستشوی کامل فلت ها و وایر

2.       شستشوی دهانه اسلایس فورمرها با آب تحت فشار بالا(high presser)

3.       حذف خمیر های اطراف فورمرها و ماشین فوردینیر

4.       شستشوی فلت رول درام پرس و یول باکس پایین آن

5.       شستشوی رول های بالای وایر

6.       استپ الکترو موتور های فورمر و ماشین فوردینیر

7.       بستن شاورها

8.       شستشوی تکمیلی

9.       حذف بار های روی رول ها (کوچ رول های فورمر و رول بالایی درام پرس)

10.     حذف بار نیوماتیکی پرسهای چهارگانه

11.     قفل کردن کوچ رول های فورمرها و بستن پین دهانه فورمرها و پرسها (گرانیت پرس – درام پرس – پرسهای چهار گانه)

12.     استپ کردن پمپ های آب شاورها

مراحل خاموش کردن بخش خشک ماشین

1.       بستن شیرهای اصلی بخار

2.       باز نمودن شیرهای دستی کندانسورها

3.       تبدیل سرعت خرگوشی سیلندرها به حالت کرال (آهسته)

4.       بالا بردن درب هود واحد خشک کن

5.       بادگیری بر سطح سیلندرهای بخش خشک کن

6.       استپ الکتروموتورهای واحد خشک کن

مراحل خاموش کردن بخش پوشش دهی

1.       تبدیل سرعت رول ها به حالت کرال

2.       بستن شیر ورود مواد پوشش دهی

3.       گذاشتن حفاظ روی تیغه های لیسه

4.       شستشوی کامل سینی های زیر هر سه واحد پوشش دهی

5.       تمیز کاری سطح رول ها 

6.       شستشوی سطح زیرین واحد پوشش دهی و حذف مواد از سطح زمین

7.       کنترل طنابها و پولی های حامل آنها

8.       استپ کامل واحد پوشش دهی

مراحل خاموش کردن بخش کلندر

1.       تغییر سرعت الکتروموتور به حالت کرال

2.       خاموش کردن هیتر های گرم کننده روغن

3.       حذف فشارهای هیدرولیک و نیوماتیک از سیستم

4.       پس از کاهش دمای رول ها و رسیدن دما به دمای محیط می توان واحد کلندر را به طور کامل خاموش نمود.

3-       تغییر خصوصیات تولیدات(تغییر گراماژ و سایر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی کاغذ)

تولیدات واحد برد ماشین بر اساس سفارشاتی است که  واحد بازرگانی کارخانه به پروسس ارایه نموده است که این تولیدات باید مطابق با خصوصیاتی باشد که مشتری از کارخانه خواسته است. از اینرو ویژگی های فیزکی و مکانیکی و شیمیایی کاغذ باید چنان تعیین شود که اولا قیمت تمام شده حداقل گردد و ثانیا کیفت مورد نظر نیز تامین گردد. توجه مداوم به گزارشهای آزمایشگاه و نیز بررسیهای مکرر رول در حال تولید و کنترل منحنی های ویژگی کاغذ دستاویزی است برای رسیدن به تولید مطلوب.

تغییر گراماژ

کنترل وزن لایه پوششی

تعدیل شفافیت لایه رویی

کنترل ضخامت

کنترل و تعدیل مقاومت میان لایه های مقوا

کنترل یکنواختی فرم کاغذ

کنترل رطوبت

کنترل عرض رول های تولید شده

   جهت تولید مقوایی با کیفت یکنواخت با ویژگی هایی یکسان باید در هر یک ساعت از شیفت و به صورت مداوم و زمانبندی شده موارد زیر بررسی شوند:

بررسی سطح مقوای تولید شده با لمس سطح مقوا و چک کردن عرض رول و نیز بررسی سلامت سطح و لبه های مقوا

1.                  چک کردن بار الکتروموتور واحد پوپ ریل

2.                  چک کردن بار خطی کلندر نرم(SNC)

3.                  بررسی سلامت طنابهای حامل شیت اولیه

4.                  چک کردن یکنواختی آغشتگی مواد پوششی روی سطح مقوا

5.                  کنترل گرانروی و ویسکوزیته مواد پوشش دهنده

6.                   چک کردن کشش مقوا در واحد پوشش دهی

7.                  کنترل شل و سفتی کاغذ در واحد خشک کن و بررسی موقعیت اسکرین ها

8.                  بررسی کندانس سطحی سیلندرها و تشخیص صحت عملیات خشک کنی از طریق مشاهده فلاف های پشت داکتر سیلندر ها

9.                  بررسی واحد پرس و میزان بار هر پرس متناسب با گراماژ مقوا

10.              بررسی سطح فلت های پرس و کنترل عملکرد شاورهای تمیز کننده فلتها

11.              توجه به ناحیه عمکرد وکیوم داخلی پرس های اول و دوم

12.              مشاهده سطح پشت مقوا در بخش ورودی پرس و تشخیص صحت عملکرد واحدهای فرم دهی

13.              بررسی وایر و عملکرد گاید رول ها و تنشن رولهای اتوماتیک و دستی

14.              بررسی فورمیشن لایه رویی از طریق مشاهده خط خشک روی سطح وایر

15.              بررسی سطح امولوسیون داخل هدباکس تاپ لایر تطبیق عدد سطح با فورمول ارتفاع خمیر در هدباکس

16.              کنترل فلت های فورمرها و مشاهده سطح خمیر روی سیلندر و کنترل بارهای کوچ رول های فورمرها

17.              بررسی صحت عملکرد درام پرس و اسیلوشاورهای بخش تر ماشین

18.              بررسی طبقه پایین و صحت تخلیه و کنترل نشتی ها و سرریزها

حادثه و پیشامدهای ناخواسته در طول سالیان متمادی بشر و به ویژه در صنعت همیشه وجود داشته و تنها با پیش بینی ها و مدیرت صحیح حوادث می توان از پیامدهای آن کاست. آمارها نشان داده اند که مجروحان صنعت گاهی بیش از تعداد مجروحان جنگ هاست. به عنوان تعریف می توان رویدادی را حادثه نامید که اولا به طور غیرمنتظره اتفاق افتاده باشد و ثانیا خسارتی اعم از جانی و یا مالی را در بر داشته باشد. با این تعریف به طور کلی حوادث را می توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود.

حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده انسانی

حوادثی که منجر به خسارت مواد و یا زمان کار می شود

حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده برای ماشین و ابزار

عوامل ایجاد کننده حوادث به طور کلی به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم قابل تفکیک اند:

  از ارتفاع

 برخوردبا اشیای برنده مستقیم  

 ورود دست به داخل نیپ میانی سیلندرها

 پاشیدن مواد شیمایی به چشم

 سرخودن

عوامل ایجاد سانحه

          سروصدای حاصل از ماشین آلات

           ساعات طولانی کار

           عدم تطبیق مهارت کارگر با کار

           نور کم

حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده انسانی

        درگیری های میان افراد

در هر مجموعه انسانی اختلاف نظر و تفاوت عقیده امری طبیعی است و به تبع آن بحث و مشاجره امری اجتناب ناپذیر است. به ویژه زمانی که خستگی و یکنواختی کار نیز با آن توام گردد. مسایل اجتماعی گاهی به درون محیط کاری می خزند و به اختلاف نظرها دامن می زنند. نتایج بازی تیم ها – انتخابات- مصوبه های اقتصادی و... همه و همه زمینه ساز این اختلافات میان کارکنان می باشند.

        حوادث ناشی از بیماری های فردی کارکنان (قش ، تشنج ، سکته و..)

        حوادث ناشی از کار با ماشین بدون استفاده از وسایل ایمنی  (جراحت و سوختگیهای فیزیکی و شمیایی و ...)

        حوادث ناشی از عدم مهارت کافی افراد

حوادث و اتفاقات  پیش بینی نشده برای ماشین و تجهیزات

        حوادثی که باعث خاموش شدن ماشین می شوند اما صدمه ای به ماشین نمی زنند

گاهی اوقات خطاهای انسانی و یا اهمال کاری های کاربران ماشین باعث بروز اختلالاتی در روند تولید می شوند و باعث توقف ماشین برای مدت زمان کوتاهی می شوند. اما همین زمان کوتاه نیز خسارت های مالی زیادی را به کارخانه تحمیل می کند.

        حوادث و اتفاقاتی که باعث می شود به ماشین خسارت وارد شود.

برخی رویدادها و خطاها علاوه بر توقف ماشین باعث آسیب دیدن تجهیزات ماشین نیز می شوند که سرعت عمل در مهار این حوادث علاوه بر هوشیاری و مهارت نیاز به تجربه دارد.

حوادث  و مشکلات سایر بخش های کارخانه

در تقسیم بندی حوادث می توان به اتفاقاتی اشاره نمود که در واحد ها و  بخش های دیگری از کارخانه اتفاق می افتند اما سرپرست بردماشین باید به این گونه حوادث واکنش نشان دهد. این رویدادها را به دو دسته زیر تقسیم نموده ایم:

حوادث قابل گسترش به برد ماشین

در پاره ای اوقات حوادث سایر واحدها دامنگیر برد ماشین نیز می شوند و باعث توقف و یا تخریب تجهیزات برد ماشین می شوند. به طور مثال از کار افتادن پویر در قسمت تولید خمیر می تواند به توقف ماشین کاغذ منجر شود. و یا عدم تهیه به موقع مواد اولیه توسط انبار کاغذ می تواند در روند تولید برد ماشین اختلال ایجاد نماید.

حوادث محدود به  بخش های  دیگر کارخانه

بخش دیگری از رویدادهای نامطلوب محدود به همان واحد کارخانه است و برد ماشین به طور مستقیم درگیر آن نمی شود و از آن تاثیر نمی پذیرد. مانند خراب شدن لیفتراک های انبار محصولات یا مشکلات واحد حراست کارخانه و...

حوادث قابل گسترش به برد ماشین

حوادث انسانی سایر بخش های کارخانه

در اینگونه حوادث نیازی به دخالت در آن نیست و حتی الامکان باید از آنها اجتناب نمود و نباید کارکنان برد ماشین نیز درگیر آن شوند. اما در عین حال باید آنرا مدیریت نموده و مانع از گسترش آن شد.

        حوادث  و مشکلات  تجهیزات برای سایر واحدهای کارخانه

مهار این رویدادها جزء مسولیتهای سرپرست همان واحد است ولی در صورتی که توان واحد مزبور در مهار آن کم بود باید در صورتی که به وظایف محوله لطمه ای وارد نشود به سرپرست آن واحد کمک نمود.

حوادث محدود به  بخش های  دیگر کارخانه

این رویدادها مربوط به سایر بخشهای کارخانه است و دخالت در آن شایسته نیست.

        حوادث انسانی سایر بخش های کارخانه

        حوادث  و مشکلات  تجهیزات برای سایر واحدهای کارخانه

        برگذاری آزمون های داخلی

نمونه سوالاتی جهت ارزیابی نیروی انسانی :

1.       مفاهیم زیر را تعریف کنید (کاغذ ، مقوا ، الیاف لیگنوسلولزی ، DPI )

2.       تفاوت میان کاغذ و مقوا و انواع آنها را نام ببرید.

3.       بازیافت کاغذ را شرح دهید.

4.       انواع کاغذ باطله های موجود در کارخانه را نام ببرید.

5.       شیر (valve) را تعریف کرده و وظیفه آنرا بیان کنید.

6.       انواع شیرهای مورد استفاده در صنعت کاغذ را نام ببرید.

7.       شیرها از نظر ساختمان به چند دسته تقسیم می شوند.

8.       سیتم های محرک شیرهای خودکار را نام ببرید.

9.       چارت جریان مواد لایه نمایی را از انبار کاغذ تا انتهای پایانه تر ماشین رسم نمایید.

10.     خواص فیزیکی ، شیمیایی ، الکتریکی و نوری کاغذ را ذکر کنید.

11.     چارت جریان مواد لایه های پرکننده مقوا را رسم نمایید.

12.     انواع ماشین کاغذ را بر اساس دسته بندی پایانه تر و پایانه خشک نام ببرید.

13.     انواع فرم های خمیر مورد استفاده در کارخانه را نام ببرید.

14.     مراحل تبدیل خمیر برای استفاده در ماشین کاغذ را ذکر نمایید.

15.     پاک کننده ها و غربال کننده های خمیر را با رسم شکل شرح دهید.

16.     اهداف عملیات ریفاینر کدامند.

17.     مهمترین روش های اندازه گیری روانی خمیر را نام ببرید.

18.     انواع دیسک ریفاینرها را نام ببرید.

19.     شیر کنترل گراماژ در کدام قسمت ماشین قرار دارد و با رسم شکل محل استقرار آنرا در سیستم Approach flow نشان دهید.

20.     وظایف فن پمپ را شرح دهید.

21.     اهداف عملیات غربال خمیر چیست.

22.     فرمول کارایی غربال را بنویسید.

23.     اهداف عملیات پاک کردن خمیر را بیان نمایید.

24.     متغیرهای مربوط به تمیز کننده ها را نام ببرید.

25.     سیستم flow Spreader را هد باکس ماشین شرح دهید.

26.     دلیل انجام تست cobb 

27.     گراماژ کاغذ از طریق کدام تست انجام می شود، چگونه!

28.     تست caliper چه ویژگی کاغذ را مشخص می کند.

29.     تست Glass به چه منظور انجام می شود.

30.     از طریق کدام تست می توان زبری سطح کاغذ را اندازه گیری نمود.

31.     تست bond ply کدام خصوصیت مقوا را نشان می دهد.

32.     رطوبت مقوا را چگونه اندازه گیری می کنند.

33.     چرخه آب برگشتی و انتقال خمیر بروک را به صورت شماتیک رسم نمایید.

34.     انواع تانک ها و مواد ذخیره شده در آن را بیان نمایید.

35.     مواد و ورودی های مورد استفاده ماشین کاغذ را نام ببرید.

36.     مواد خروجی ماشین کاغذ را ذکرکنید.

37.     بخش های مختلف برد ماشین را نام ببرید.

38.     فلت و اسکرین را تعریف کنید.

39.     به چند روش در ماشین کاغذ آبگیری انجام می شود.

40.     انواع پرس ها را نام ببرید.

41.     عملیات سایزینگ را شرح دهید.

42.     آلوم به چه منظور به خمیر اضافه می شود.

43.     نمونه ای از آهار درونی و برونی را بیان نمایید.

44.     حداقل فشار باد مورد نیاز ماشین کاغذ چند بار است.

45.     حداقل فشار آب ورودی خط اصلی آب باید چقدر باشد.

46.     حداقل فشار بخار مورد نیاز بخش خشک ماشین چه میزان است.

47.     دامنه سرعت ماشین کاغذ اترک چقدر است.

48.     آبگیری از تشک الیاف به روش مکانیکی در کدام قسمت ماشین امکان پذیر است.

49.     انواع سیلندر های خشک کن را از نظر ساختمان داخلی رسم کنید.

50.     دلیل استفاده از طناب در ماشین را بیان کنید.

51.     حداکثر غلظت خمیر در هد باکس های ماشین چقدر است.

        تهیه و ترجمه جزوات آموزشی

بهترین مرجع برای یادگیری و ارتقاء سطح دانش کاغذ سازی استفاده از منابع و اسنادی است که کارخانه سازنده ماشین کاغذ تهیه کرده است. اما به دلیل انگلیسی بودن این منابع و نیز پایین بودن سطح آشنایی کاربران ایرانی با زبان های خارجی این منابع عملا بلا استفاده می مانند و یا در رده دوم منابع قرار می گیرند. از اینرو یکی از مهمتری وظایف سرپرست شیفت ترجمه و تنظیم جزواتی است که این خلاء منبع آموزشی را با در نظر داشتن نیازهای کاربران تهیه کند و در عین حال با تطبیق آنها با تجربیات اهل فن رفع نقص نماید.

مجموعه ای که اکنون پیش روست بر اساس این وظیفه تهیه و تنظیم گردیده است و امید است با رفع نقایص آن توسط مهندسین بخش برد ماشین و تکمیل و به روز رسانی آن توسط مسؤلین بخش آموزش کارخانه منبعی برای سرپرست شیفت این واحد مهم تولید در کارخانه اترک فراهم آید.

        برگذاری جلسات آموزشی و توجیهی

بهترین زمان جهت افزایش مهارت و آگاهی های کاربران بخش برد ماشین زمانی است که بنا به دلایلی ماشین خاموش شده و مدت زمان این خاموشی بیش از یک روز است. کاربران پس از نظافت و تمیزکاری ماشین و محیط سالن تولید در صورتی که دلیل خاموشی ماشین مشکلی باشد که از واحد های دیگر کارخانه نشات گرفته است عملا بجز تبادل اطلاعات و برگزاری جلسات آموزشی نباید کار دیگری انجام دهند و از توقف ماشین برای ارتقاى سطح علمی خود سود ببرند.

در صورتی که توقف ماشین برنامه ریزی شده است با برگزاری آزمون می توان علاوه بر افزایش دانش کاربران ماشین کاغذ رقابت سالمی نیز بین آنها ایجاد نمود که این رقابت باعث افزایش انگیزش کار در میان آنها خواهد شد.

        اصلاح روشها در حین کار

زمانی که کاغذ بنا به دلایلی پاره شود و نیاز به پاس مجدد کاغذ است زمانی است که با دقت در روش های عمل کاربران ماشین می توان نواقص و کاستی های روش کار را در نظر داشت و در زمان مناسب به اصلاح آنها پرداخت. زمان تولید یکنواخت و بدون فراز و نشیب نیز موقع مناسبی برای رفع این نواقص است و می توان با حضور درکنار ماشین روش صحیح کار را آموزش داد.

بهبود روش کار همیشه فقط رفع مشکلات نیست بلکه باید در راستای استفاده بهتر از ماشین و استفاده بهینه از مواد و مصالح موجود باشد. و از آنجا که امکان بازگشت روش اصلاح شده به حالت قبل به دلیل عادت وجود دارد باید پس از اجرا آنرا مکررا کنترل نمود.

 با توجه به اینکه یک مجموعه پویا همیشه در حال رفع نواقص و کاستی ها و تکامل و پیشرفت می باشد باید این خصوصیات را به درون گروه صنعتی خود نیز تزریق نمود و با کمک واحد آزمایشگاه و بهره گیری از کتابها و مقالات روز دنیا شرایط را برای ارتقاء محصولات فراهم نمود.

از آنجا که ماشین مورد استفاده در کارخانه ما از نسل قدیمی ماشین کاغذ است نیاز به تغییرات و بهینه سازی هایی داردکه در بیشتر مواقع این تغییرات بنا به درخواست واحد تولید کارخانه انجام می پذیرد. با مطالعه و مقایسه ماشین های امروزی می توان توانمندی های  ماشین های مدرن را به این ماشین انتقال داد و این تغییرات علاوه بر افزایش سرعت تولید می تواند باعث افزایش راندمان تولید گردد.

کنترل و سرپرستی صحیح واحد برد ماشین و نیروها وکارکنان و تولید آن به دلیل پیوستگی تولید و در ارتباط بودن کارکنان با سایر بخش ها و وابستگی این واحد به واحد های برق و ابزاردقیق و مکانیک و... در گرو ارتباط صحیح و برنامه ریزی شده با سایر واحد های کارخانه می باشد. از اینرو سرپرست برد ماشین باید با سایر سرپرست ها در ارتباط باشد. این ارتباطها  باید هدفمند و در مسیر ارتقاء و بهره وری بهینه باشد تا علاوه بر سهولت کار باعث پیشرفت نیز در عرصه تولید باشد. موارد زیر برای رسیدن به این نقطه نظر سودمند می باشند:

معارفه و آشنایی با سرشیفت های سایر واحدهای کارخانه

در دسترس داشتن شماره تماس افراد

تعریف دامنه و محدوده عملکرد واحد برد ماشین

بیان خواسته ها و انتظارات و به خاطر سپردن انتظارات سایر واحد ها از بردماشین به ویژه خواسته های واحد پایانی (finishing) و کنترل کیفیت

همکاری های لازم و با در نظر داشتن حدود و اختیارات به سایر واحد ها خصوصا همکاری با واحد مکانیک

یکی از مهمترین عوامل موثر بر کمیت و کیفیت تولید روحیه فردی و گروهی کارکنان است و در صورت وجود روحیه همکاری و تعاون میان کارکنان شیفت، علاوه بر لذت جمعی از کار و عدم خستگی های مزمن ناشی از یکنواختی کار، تولید نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و در صورت کوتاهی و کم دقتی یکی از اپراتورها ، اپراتور دیگر با روحیه همکاری محدوده کاری همکار خود را پوشش می دهد و مانع از بروز اختلال در تولید می شود.

آقای عباس پوریوسف در کتاب "مدیرت بر سه بنیان" ابتدا نظریات متعدد دانشمندان طرفدار سازمان بروکراتیک را مبنی بر ماشینی شدن کارکنان و ایستا بودن محیط کار بیان میکند و نتایج ماشینی شدن کارکنان را به صورت زیر بر می شمارد:

        از بین رفتن روحیه ابتکار و خلاقیت و همه منتظر رسیدن دستور باقی می مانند

        احساس افسردگی بواسطه شغل تکراری

        ایجاد تنش میان افراد

        افزایش قوانین و بخشنامه ها و...

و سپس ایشان روش مدیریت سیستمیک را چنین معرفی می نماید که برخلاف نظریه تیلوریسم محیط در حال تغییر است و انسان را نیز نمی توان به عنوان یک ماشین معرفی نمود. و سپس با به چالش کشیدن این نظریه نیز کمبود و نقص آنرا عدم توجه به ارزشهای نامحسوس می داند و پس از بیان اینکه شناخت منحصر در اندازه گیریهای کمی نیست سه بنیان اصلی خود را معرفی میکند که ورود به آن از حوصله این جزوه خارج است اما هدف از بیان مطالب فوق رسیدن به این نتیجه است که با توجه به ساعات طولانی کار خصوصا در این مدت دوازده ساعته شیفت کارخانه سختگیری های متعصبانه نتایج معکوس در پی دارد و با ایجاد محیطی امن و دوستانه می توان به نتایج بهتری دست یافت و با تکیه بر تعالیم اسلامی و اعتقادی و ایجاد روحیه تعاون و تعامل می توان علاوه بر کاهش حوادث ناشی از خستگی به تولید بهتری دست یافت. از این رو عوامل ایجاد صمیمیت را که در کتب اخلاق اسلامی ذکر شده قابل تعمیم به محیط کار و کارخانه میدانم که در زیر به آنها اشاره گردیده است:

1.       حسن جمال باطن و ظاهر(آراسته بودن)

2.       احسان و نیکویی به یکدیگر

3.       تناسب و تناسخ افراد با یکدیگر(از نظر دینی و فکری و طبقاتی)

4.       شباهت ظاهری (پوشش یکسان)

5.       لذت  بردن از گفتگو با یکدیگر در محیط کار

6.       کمک به ارتقاء و تکامل یکدیگر

7.       انجام کارها به صورت گروهی

8.       رابطه علت و معلولی

        کیفیت گزارش

گزارش کار باید خلاصه و مفید باشد و از بیان رویدادهای تکراری و کم اهمیت خودداری نمود. این گزارش ها باید در دفاتر ویژه سرپرست شیفت نوشته شوند و علاوه بر نوشتن وقایع و تغییرات باید پارامترهای مهم ماشین نیز مانند فشار بار پرسها و یا میزان کشش رولها و غیره  در جدول های مربوطه ثبت شوند. دفتر ثبت گزارش پایانه تر ماشین بطور جداگانه ای توسط مسؤل بخش تر ماشین تکمیل می شود اما سرپرست باید از محتویات آن مطلع باشد و با هماهنگی یکدیگر مطالب را درج نمایند.

 

 

 

مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :