گروه صنایع چوب و کاغذ ابوذر
مطالبی پیرامون صنایع چوب و کاغذ و زیر مجموعه های تبدیل مکانیکی و تبدیل شیمیایی چوب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

به نام خدا

ENGLISH for Students of Natural Resources Engineering

Science & Industry of Wood and Paper

زبان عمومی:

ساختار جمله:          قید زمان + قید مکان +مفعول + فعل + فاعل

فاعل: کننده کار (ضمیر یا اسم شخص)

ضمایر فاعلی: من تو او ما شما آنهاI, You, He & She, We, You, They           

فعل:کار انجام شده (به دو صورت فعل اصلی و فعل کمکی)

فعل اصلی: کار انجام شده مانند:I See

فعل کمکی:بین فاعل و فعل اصلی قرار داردDo Dose Have Has Could Can,…     

با رفتن به ابتدای جمله ، جمله را پرسشی می کندCan I go?

با گرفتن علامت منفی(not) جمله منفی می شود I can’t go

قید مکان: محل انجام کار

قید زمان: زمان انجام کار

صفت ملکی:همراه اسم می آید بدون اسم معنی ندارد

مفعول:کار بروی آن انجام شده است

ضمایر مفعولی:مرا- تورا- اورا- مارا- شمارا- آنهارا    me- you- him/her/it- us- you- them

صفات ملکی:مال من- مال تو- مال او- مال ما- مال شما- مال آنها my- your- his/him/its- our- your- their 

افعال کمکی(معین): بین فاعل و فعل اصلی قرار میگیرد و پس از آن to نمی آید بجز used to, ought to

حرف تعریف The:  دارای سه معنی است(را – که – کسره)

دو فعلیها در جمله: بین دو فعل to  می آید

اگر یک فعل اصلی و دیگری فعل کمکی باشد to نیازی نیست

مصدر های to be مانند: am-is-are-have-hasبه مادر خود تبدیل می شوند:be-have

I want to listen to the teacher من می خواهم به معلم گوش بدهم

تفاوت must     و   Have to : برای تاکید زیاد از must و برای بیان اجبار از have to استفاده می کنیم

I must go   من حتما باید بروم

I have to go من مجبورم بروم

زمان حال ساده:کاری که به صورت  عادت و تکرار انجام می شود

نشانه های حال ساده: وجود s  یا es   در سوم شخص

وجود قید های زمانevery-each-

وجود قید های تکرارever- never-always-usually-often-sometimes

وقتی مفهوم جمله ایجاب کندThe sun sets in the west

وجود do-does

کلمات پرسشی یا استفهامی:

زمان حال استمراری:

زمان گذشته ساده:

TO Do:

امری کردن فعل:

زمان آینده ساده:

ربط دو جمله:

کلمات tell & say:

قیود زمان:

حرف تعریف:

ضمایر ملکی:

حالت اضافی یا مالکیت دو اسم:

ترجمه "از" به انگلیسی:

زمان آینده استمراری:

Some & any:

حالات ملکی:

ضمایر انعکاسی:

Here & there:

حروف اضافه مکان:

حال کامل(ماضی نقلی):

گذشته کامل(ماضی بعید):

آینده کامل استمراری:

صفت:

قید:

کلماتی که نشان دهنده ی کمیت و مقدارند:

ضمایر موصولی:

آینده کامل:

جملات شرط:

آرزو:

حالت معلوم و مجهول:

جملات سببی:

نقل قول:

نقل قول غیر مستقیم:

اسم مصدر:

 

ترجمه درس هشتم

تبدیلات چوب و فراورده های آن

صرفنظر از استفادههای چوب به عنوان یک ماده ی خام ، همانگونه که بسیار دیده ایم ، انواعی از مواد در بازار وجود دارند که در برخی موارد به مقدار زیادی از تبدیلات چوب میتواند باشد یا در مواردی دیگر ، تولیدات ساده یا حتی بخشی از پوست جزو مجموعه فراورده های درخت هستند. همچنین به مقدار زیاد فراوده هایی از سلولوز ، مواد ترکیبی رشته ای که اگر سعی شود و اغلب نیز موفقیت آمیز می باشد به تقلید از چوب های معتبر و زیبا در بازار وجود دارند که همه این موارد ذکر شده در گروه هایی که شرح آن آمده است تقسیم بندی شده است که اغلب به چشم شبیه چوب به نظر می رسند:

1-      چوب های روکش شده با روکش های زیبا برای ساخت کابینت ، تخته هایی که به نظر میرسند چوب های ماسیو گرانقیمتند با همان کیفیت چوب ماسیو و سایر متغیرهای آن.

2-      تخته کمپوزیت های پرس مسطح، همسان، سه لایه ، چند لایه و غیره و کمپوزیت با دانسیته نرمال و ام دی اف و تخته فیبر.

3-      چوب پنبه و کمپوزیت چوب پنبه با واریانس های مختلفی از دانه بندی و دانسیته.

4-      کاغذ با الیاف چوبی با انواع مختلفی از رزین های اشباع و یا بدون رزین.

5-      الوارهی چوبی با کیفیت پایین یا خرده چوب و فیبرهایی که به نظر چوبهای با کیفیتی می آیند.

6-      الوارهای لایه ای و پلاستیکی با منشاء رزین تزریقی سلولوزی، پی وی سی و سایر مواد پلی استر و غیره.

تخته های روکش شده

پیش از هر چیز ورقه ها و سری هایی از ورقه هایی که اغلب دارای رگه الیاف یا نقوش زیبا و جاذب اند انتخاب شده و متراژ مناسبی از هر یک جهت بر عهده گرفتن تولیدات بزرگ ، مثل تکه های بزرگ مبلمان و درب ها به مقدار کافی مصرف می شوند.

روکش ها اغلب روی یک پایه ای از تخته خرده چوب یا سایر گونه های نامرغوب چوبی (ماسیو) مثل (گونه های بدون رگه) چسبانیده و پس از آن ، پرس می شوند. کیفیت ورقه های چسبانیده شده روی پایه اغلب خشک و بدون عیب و نقص ، گره ، منفذ ، سوراخ میخ یا لکه های چکش هستند و اگر هم برخی عیوب وجود داشت به وسیله چسب و بتونه کاری مناسب و تکمیل آن با سنباده پوشش می دهند. اگر پایه دارای عیب و نقص  باشد، پس از روکش کردن و رنگ و جلا (وارنیش) چندان قابل توجه نیست و به چشم نمی آید.

روکش های منقش می تواند روی یک رو یا هر دو سطح پایه قرار گیرد ، اگر فقط روی یک سطح باشد کار ساده است  و چندان کار زیادی وجود ندارد، چون بخشی از صفحات و سطوح مثل تیرها و روکوب ها و ... را پوشش می دهد. ورقه های چسبیده روی پایه ، اگر هردو در راه الیاف باشند می توانند باعث کارکردن (دویدگی) در مجموعه شوند و هردو با یکدیگر از هر دو طرف کار کنند(نیرو وارد نمایند).

بطور طبیعی سطوح تخته ها یا مساحت زیاد را از هر دو طرف روکش می کنند تا وقتی آنها روی اسکلت و چهار چوب جفت و جور شدند تا نتوانند پیچ و تاب بردارند و از شکل طبیعی خارج شوند.

در برخی جاها روکش وارونه(معکوس)می تواند خیلی اقتصادی(به صرفه) باشد اما اغلب از یک طرف خوب در ضخامت  یا هر دوطرف و به شرط آنکه  هیچ یک از ورقه ها به صورت عمود بر الیاف قرار نگیرند. در تاسیسات ساختمانی که هدف استفاده از چوب های متقاطع(کراست وود) مد نظر است، ورقه ها پوشش نازک ، استحکام کافی برای ممانعت از دویدگی پایه را ندارند و بنابر این پوشش همراه مجموعه الیاف جابجا می شود و آنها می توانند مانع از حرکت (کارکرد) یکدیگر شوند.

خرده چوب های ترکیبی

....ناتمام...

 

 

 

مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :