گروه صنایع چوب و کاغذ ابوذر
مطالبی پیرامون صنایع چوب و کاغذ و زیر مجموعه های تبدیل مکانیکی و تبدیل شیمیایی چوب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

نوع کالا

ضخامت

{mm}

کیفیت

کارخانه سازنده

ابعاد {cm}

قیمت

{ریال}

MDF

16میل

 درجه یک

آرین سینا

183×366

423300

نئوپان

16 میل

درجه یک

شموشک

275×183

193400

نئوپان

16 میل

درجه یکی

صنعت چوب شمال

244×183

170700

نئوپان

16 میل

درجه یک

صنعت چوب شمال

366×183

257700

MDF ملامینه سفید

16 میل

درجه یک

آرین سینا

183×366

657400

MDF خام

16 میل

درجه یک

تایلندی

183×244

68000

نئوپان

16 میل

درجه یک

ایران چوب

254×122

119000

نئوپان

16 میل

درجه یک

پارس

257×200

196000

نئوپان رنگی دورو ملامین

16 میل

درجه یک

ممتاز گلستان

305×125

249900

نئوپان روکش ملامین دورو سفید

16 میل

درجه یک

ممتاز گلستان

305×125

239600

فیبر

3میل

درجه یک

فیبر ایران 

220×183

51200

MDF خام

16میل

درجه یک

پارس

366×183

433300

تخته روسی یولکا

 

درجه یک

 

 

2885000

تخته راش

 

درجه یک

ایرانی

5الی7

3914000

MDFیکرو سفید

3 میل

درجه یک

تایلندی

183×244

90300

 

 

 

 

 

 

نوع کالا

ضخامت

کیفیت

کارخانه سازنده

ابعاد  .{cm}

قیمت {ریال}

صفحه کابینت یک لبه گرد

32

درجه 1

پاک چوب خوزستان

410×30

580000

صفحه کابینت دو  لبه گرد

32

درجه 1

پاک چوب خوزستان

410×90

1760000

صفحه کابینت یک لبه گرد

32

درجه 1

پاک چوب خوزستان

410×60

1024000

صفحه کابینت دو لبه گرد

32

درجه 1

پاک چوب خوزستان

410×60

1140000

صفحه کابینت دو لبه گرد

32

درجه 1

پاک چوب خوزستان

410×65

1230000

صفحه کابینت دو لبه گرد

32

درجه 1

پاک چوب خوزستان

410×75

1580000

نئوپان ملامینه طرح چوب

18

درجه 1

نگین چوب قائم

410×85

299000

نئوپان ملامینه طرح چوب

16

درجه 1

نگین چوب قائم

246×122

212600

نئوپان ملامینه طرح چوب

8

درجه 1

نگین چوب قائم

250×125

202000

نئوپان ملامینه طرح چوب

16

درجه 1

نگین چوب قائم

246×124

228000

صفحه کابینت یک لبه گرد

32

درجه 1

نوین چوب خوزستان

246×124

495000

صفحه کابینت دو لبه گرد

32

درجه 1

نوین چوب خوزستان

75/2×25/1

1520000

صفحه کابینت یک لبه گرد

32

درجه 1

نوین چوب خوزستان

05/3×25/1

880000

صفحه کابینت دو لبه گرد

32

درجه 1

نوین چوب خوزستان

05/3×25/1

990000

صفحه کابینت دو لبه گرد

32

درجه 1

نوین چوب خوزستان

05/3×25/1

1030000

صفحه کابینت دو لبه گرد

32

درجه 1

نوین چوب خوزستان

05/2×25/1

1345000

صفحه کابینت دو لبه گرد

32

درجه 1

نوین چوب خوزستان

410×30

145000

نئوپان خام

16

درجه 1

تخته فشرده ممتاز گلستان

410×90

145000

نئوپان خام

16

درجه 1

تخته فشرده ممتاز گلستان

410×60

160000

نئوپان رنگی لترون

16

درجه 1

تخته فشرده ممتاز گلستان

410×60

236000

نئوپان رنگی ملامینه

16

درجه 1

تخته فشرده ممتاز گلستان

410×65

276000

نئوپان ملامینه

16

درجه 1

تخته فشرده ممتاز گلستان

410×75

221300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :