گروه صنایع چوب و کاغذ ابوذر
مطالبی پیرامون صنایع چوب و کاغذ و زیر مجموعه های تبدیل مکانیکی و تبدیل شیمیایی چوب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

به نام خدا

خواص شیمیایی چوب

مقدمه:

تعریف شیمیایی چوب: ماده ای است آلی که از دو ماده اصلی فنیل پروپان (لیگنین) و دی بتا گلوکوپیرانوز(سلولوز) تشکیل شده و درصد بسیار کمی مواد معدنی (خاکستر) در ساختار آن موجود است.

مواد تشکیل دهنده چوب:

کربوهیدراتها: ترکیبات زنجیره ای شامل کربن و هیدوژن که قند هایی  اند که به صورت پلی مر در آمده اند و دارای منومر در بتا گلو کو پیرانوز می باشند.

مشتقات مونو ساکاریدها:

قندها:

نشاسته:

سلولز: ترکیبی خطی از منومرهای قند با درجه پلی مریزاسیون بیش از 500 دی پی آی

فنل:

لیگنین: ترکیبی است شبکه ای از فنیل پروپان دارای حلقه ای بنزنی است که مهمترین عامل مزاحم در تهیه خمیر کاغذ به حساب می آید.

فورفورال:

همی سلولوز:

روش استخراج سلولوز از چوب:

روش استخراج لیگنین از چوب:

مواد استخراجی:

ترپن ها:

تانن ها:

چربی ها و موم ها:

اجرای فنولی:

ترکیبات معدنی چوب:

ترکیبات موجود در پوست:

 

مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :